Veterinærforeningen krever tiltak for å bli kvitt villsvin

I dag finnes det rundt 1000 villsvin i Norge. Men blant annet på grunn av klimaendringer, kan populasjonen øke til 40 000 på 15 år. Det kan utgjøre en trussel både mot dyr og mennesker. Den norske veterinærforening krever konkrete tiltak for å holde bestanden nede - og det så fort som mulig. Naturvernforbundet påpeker at villsvin tidligere har vært en del av norsk fauna.

Publisert 3 år siden