Slik vokser isdekket i Arktis på vinteren

¿National Snow and Ice Data Center ¿(NSIDC) slapp onsdag et bilde som viser at isdekket i Arktis etter alt å dømme nådde maksimal utbredelse 13. mars i år. Etter at fjorårets maksimalnivå var det nest laveste som er registrert, var årets det sjuende laveste med 14.78 millioner kvadratkilomerer. Etter at fjorårets maksimalnivå var det nest laveste som er registrert, var årets det sjuende laveste med 14.78 millioner kvadratkilomerer. – Det er ikke et rekordår for Arktis, men de siste fire årene er samlet sett de laveste vi har registrert, noe som viser en nedadgående trend i utbredelsen av is på vinteren. Dette er bare en ny indikator på at hurtige endringer skjer i Arktis på grunn av klimaendringer, sier seniorforsker Walt Meier i en pressemelding. Animasjonen er laget av NASA

Publisert 4 år siden