Flere kvinner søker om erstatning etter koronavaksinen

TV 2 har nylig kartlagt menstruasjonsforstyrrelsene til nesten 150 kvinner. De forteller om heftige smerter, langvarige blødninger og nedsatt allmenntilstand. Til nå har 18 kvinner søkt om erstatning etter å ha opplevd menstruasjons-forstyrrelser etter koronavaksinen. Foreløpig har seks fått medhold og blitt trodd, men Norsk Pasientskadeerstatning forventer å få inn flere søknader i tiden som kommer.

Publisert 2 måneder siden