Tilbake etter behandling

Arild Knutsen er blitt hedret for sitt arbeid for rusavhengige. Men etter 20 år som rusfri havnet han selv utpå igjen i 2012. Da Knutsen mottok Amnestyprisen i fjor var han så ruset at han ikke husker noe i ettertid. I dag var han tilbake for å hjelpe rusavhengige på gaten.

Publisert 8 år siden