Barn av innvandrere utgjør flertall ved en tredel av Oslo-skolene

Ferske tall fra Utdanningsetaten i Oslo kommune viser at antallet elever med minoritetsspråklig bakgrunn i grunnskolen har vært stabilt de siste seks årene. Nærmere 24.000 elever av de litt over 59.000 elevene i Oslos grunnskoler har minoritetsspråklig bakgrunn. - Noen må si at vi må sette grense, sier Frps Christian Tybring-Gjedde.

Publisert 8 år siden