Derfor vil ikke Lektorlaget godta løsningen i kommuneoppgjøret

– Vi mener at det tilbudet som foreligger i dag ikke gir en tilstrekkelig reallønnsvekst. I tillegg opplever de lektorene jeg har i ryggen, at de har et etterslep fra de siste årene, forklarer politisk leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus. – Dette oppgjøret har først og fremst hatt et fokus på helse- og omsorgsområdet der det har vært betydelig knapphet på arbeidskraft, svarer arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

1 104 - Publisert 1 måned siden

Antall visninger