Valeriya opplevde økt nasjonalisme i hjemlandet Ukraina

Konflikten mellom Russland og Ukraina tilspisser seg. Russland har rundt 100 000 soldater nær grensen til Ukraina, og Vladimir Putin har stilt en rekke krav til USA og NATO. Hva skjer dersom Russland angriper Ukraina og hvordan er det å bo i Ukraina i dag? Valeriya Naumova har familie og venner i hjemlandet Ukraina. Tor Bukkvoll, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt forteller om tre mulige scenarioer. Se innslaget her.

143 - Publisert 4 måneder siden

Antall visninger