Sammendrag: Grüner - Manglerud Star 2-6

Ishockey - klipp: