SV og Frp mener flere bør få muligheten til hjemmebesøk av legen

Økt satsing på hjemmelegetjenester kunne spart samfunnet for minst 550 millioner kroner årlig, viser en rapport fra det private selskapet Hjemmelegene. - Vi har sett at det er et stort behov for å få hjelp hjemme. Koronapandemien har aktualisert problemstillingen ytterligere, da mange ikke kan eller bør oppsøke legekontor på grunn av smitten. SV og FrP ser behovet, og mener at man i større grad burde få mulighet til å få legebesøk hjemme. Spesielt de som trenger det mest.

377 - Publisert ett år siden

Antall visninger