Her sprenges bygningene i bitter strid

Israelske styrker begynte mandag rivingen av rundt 70 palestinske boliger i utkanten av Øst-Jerusalem. EU kaller rivingen for ulovlig og et brudd på folkeretten, og krever stans i rivingene. De fleste bygningene ligger i sektorene A og B på Vestbredden, der den palestinske selvstyremyndigheten i henhold til Oslo-avtalen har ansvaret for sivile saker. Rivingen omtales som den mest omfattende på flere år. Arbeidet begynte natt til mandag etter at israelsk høyesterett ga grønt lys til å iverksette en ordre fra forsvarsdepartementet. Bygningene ligger i nabolaget Wadi Hummus, ved den palestinske landsbyen Sur Baher, og rivingen markerer slutten på en årelang kamp om boligene i utkanten av Jerusalem. Israelske myndigheter begrunner rivingen med at boligene ligger for nært sikkerhetssperringene som Israel har bygd på den okkuperte Vestbredden. Rundt 20 mennesker ble ut av sine hjem, mens rundt 350 andre som ennå ikke har flyttet inn, også rammes, anslår FN.

3 400 - Publisert 3 år siden

Antall visninger