Handy hunk
Handy hunk

Unngå å bli gravid

Handy hunken forteller deg om dine sikre perioder.

Denne høsten har «Hjelpekorpsets» egen Handy hunk lært oss gode huskeregler om ting vi burde kunne - men som vi, fordi vi er slappe og sløve, har glemt. I dag tar han for seg sikre perioder. Finnes det sikre perioder? Kan du virkelig unngå å bli gravid i en slik periode? Handy hunken har også lært oss om forskjellen på antarktis og arktis, om sommertid og vintertid, om deling av ord og i dag; dine sikre perioder. Følg nøye med. Dette er pensum fra barnskolen og noe vi bur

Mer innhold fra TV 2