MÅ TRILLE: Svein Bruvoll er skuffet over kommunens avfallstilbud. Foto: Privat
MÅ TRILLE: Svein Bruvoll er skuffet over kommunens avfallstilbud. Foto: Privat

Svein (72) må trille søpla én kilometer

TV 2 HJELPER DEG: Kommunen peker på avfallsselskapet. Selskapet skylder på dårlig vei.

I 2015 meldte Svein Bruvoll og kona flytting til hennes barndomshjem i Mårnes, som ligger litt over en times kjøretur sør for Bodø.

To år senere fikk de melding om tvungen renovasjonsgebyr - en avgift man betaler for at kommunen henter avfall. Men ingen søppelbil kom. Pensjonistparet måtte derfor ta med seg søppelet til leiligheten sin i Bodø, som de ofte besøkte.

Tre år senere får Bruvoll vite at Gildeskål kommune, der Mårnes ligger, ikke henter søppel ved avkjørselen deres. Søppelet må i stedet fraktes til et kryss 500 meter unna huset.

LANGT: Huset ligger i den gule sirkelen. Den kommunale veien starter ved den røde sirkelen til høyre. Derfra er det cirka 500 meter til krysset der Bruvoll må sette søppeldunkene. Foto: kommunekart.no
LANGT: Huset ligger i den gule sirkelen. Den kommunale veien starter ved den røde sirkelen til høyre. Derfra er det cirka 500 meter til krysset der Bruvoll må sette søppeldunkene. Foto: kommunekart.no

– Det er helt håpløst og kan nesten ikke telle som en offentlig tjeneste. Det går fint en pen sommerdag, men kan du tenke deg en vinterdag på en dårlig brøytet vei, så skal vi trille dunkene én kilometer? sier Bruvoll oppgitt.

Mener veien er for dårlig

Gildeskål kommune har delegert ansvaret for innsamling av avfall til renovasjonsselskapet Iris Salten, som betjener ni kommuner i Salten i Nordland.

IKKE HER: Her er Bruvolls avkjørsel. Dette ville vært det normale stedet å sette søppeldunkene. Foto: Privat
IKKE HER: Her er Bruvolls avkjørsel. Dette ville vært det normale stedet å sette søppeldunkene. Foto: Privat
MEN DER BORTE: Krysset han må sette dem ved, ligger i enden av denne veien. Foto: Privat
MEN DER BORTE: Krysset han må sette dem ved, ligger i enden av denne veien. Foto: Privat

De mener at veien til huset ikke holder høy nok standard til at søppelbilen kan kjøre på den.

– Søppelbilen kjørte der uten problemer fra 1987 til 2002, mens min svigermor bodde i huset. Da var veien i dårligere stand enn i dag, sier Bruvoll.

I tillegg kjører lignende kjøretøy, som en slamsugebil avbildet under, uten problemer på veien, ifølge pensjonisten.

Iris Salten er uenig i at veikravene er nye. Se svaret deres og svaret fra Gildeskål kommune lenger ned i saken.

KUNNE KJØRE: Denne slamsugebilen kjørte på veien uten problemer. Foto: Privat
KUNNE KJØRE: Denne slamsugebilen kjørte på veien uten problemer. Foto: Privat

Svein Bruvoll har kjempet en lang kamp for å få renovasjonsselskapet til å hente søpla nærmere huset. Til slutt ga de opp og flyttet tilbake til leiligheten i Bodø. I ettertid har Bruvoll klaget til sivilombudet, der han fikk avslag.

– Vi ønsket å ha min kones barndomshjem som vår faste bolig resten av vår levetid.

Huset på Mårnes bruker de nå som fritidseiendom, og de betaler ikke lenger renovasjonsavgift. Men Bruvoll mener han bør få tilbake renovasjonsavgiften han allerede har betalt.

– Vi har jo ikke mottatt en offentlig tjeneste som vi kan nyttiggjøre oss av, sier han.

Plikter å hente

Advokat Einar Bratteng er en av Norges fremste eksperter på avfallsrett. Han forteller at kommunen i utgangspunktet har en absolutt plikt til å samle inn alt husholdningsavfall innenfor kommunegrensen.

– I og med at innbyggerne har en plikt til å betale avfallsgebyr, er det også en grense for i hvilken grad kommunen kan unnta bebyggelse fra den kommunale innsamlingen.

Han er skeptisk til Iris Saltens argumentasjon om veiforholdene.

EKSPERT: Einar Bratteng er en av Norges fremste eksperter innenfor miljø-, avfalls-, produkt- og kjemikalierett. Foto: Advokatfirmaet Berngaard
EKSPERT: Einar Bratteng er en av Norges fremste eksperter innenfor miljø-, avfalls-, produkt- og kjemikalierett. Foto: Advokatfirmaet Berngaard

– At det er kommet nye og mer moderne krav til utarbeidelse av veier, kan jeg vanskelig se føre til at kommunens plikt til innsamling innsnevres. Dette vil i så fall være en helt urimelig og utilsiktet innsnevring av virkeområdet for den kommunale renovasjonen.

Bratteng mener at kommunen vil kunne ha plikt til å vurdere å unnta eiendommen fra betaling av avfallsgebyret.

Ikke nye krav til vei

Iris Salten er uenig i at veikravene er nye.

For å ha en effektiv og forutsigbar innsamling av avfall, har de satt opp en tømmeplan med faste hentepunkter. Dette skal være likt hele året og veistandarden skal være så god at man kan kjøre renovasjonsbilen der både sommer og vinter.

– Vår helhetsvurdering er at veien til Vorberget 17 ikke holder standarden som må til for at våre biler skal kunne ta seg frem på en sikker måte, verken sommer eller vinter, forklarer leder for kommunikasjon og marked, Pernille Devold Kolsing.

Hun sier også at renovasjonsavgiften Bruvoll har betalt, ikke vil bli refundert.

John Olaf Johansen, kommunalsjef i Gildeskål, forklarer at kommunen har delegert alt ansvar for avfallhåndtering til Iris Salten. Han mener Gildeskål ikke kan legge seg opp i hvordan selskapet vurderer veikvaliteten.

– Vi prøver å holde våre veier i så god stand som mulig ut fra våre budsjetter, forteller Johansen.

De ønsker ikke å kommentere om de vil unnta eiendommen fra renovasjonsavgift.