Ikke kast dem i søpla

Sparepærene inneholder nemlig kvikksølv.

sparepære
sparepære

Brukte sparepærer inneholder en liten del kvikksølv som kan skade miljøet. De bør ikke gå i søpla, pærene kan leveres gratis i butikker som selger sparepærer eller gratis på mottak for farlig avfall, ifølge Statens forurensingstilsyn. (SFT) - Vi arbeider aktivt nasjonalt og internasjonalt for å redusere utslipp og bruken av kvikksølv. Vi jobber blant annet for strengere grenser som gir lavere innhold av kvikksølv i sparepærer og lysstoffrør, sier SFT-direk

Mer innhold fra TV 2