Det nyoppussede badet til Isabell har blitt et mareritt: – Alt er tapt

TV 2 HJELPER DEG: Å vinne over håndverkeren i retten har utrolig nok bare gjort situasjonen verre.

– Jeg sitter igjen med et bad som må rives. Jeg har betalt for badet én gang, og må betale en gang til for å fikse det. I tillegg har jeg betalt en rettssak. Så badet kommer til å komme på 550.000 kroner når det er ferdig, og det er penger jeg ikke har, sukker Isabell Håvardsholm.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

Ti dager ble tre måneder

Det startet våren 2019, da hun leide inn Delta VVS til å bygge nytt bad i leiligheten på Tasta i Stavanger. Selskapet reklamerte med «Nytt bad på ti dager» – men slik gikk det absolutt ikke for Isabell.

– Jeg etterlyste badet veldig mange ganger. På noen tidspunkt stoppet arbeidet helt opp. Jeg purret på mail og telefon, men ingenting skjedde. Han påsto mange ganger at badet var ferdig, men det var det ikke. Så arbeidet varte cirka tre måneder.

Skittent eller illeluktende

Og det badet hun omsider fikk, var slett ikke slik hun hadde håpet på. Stadig flere store og små feil dukket etter hvert opp. Den mest alvorlige er at gulvet mangler fall til sluk, noe som fører til at vannet pipler opp og gir saltutslag ved dørkarmen.

– Enten må det se stygt og fælt og skittent ut, eller så må jeg ta det vekk. Da renner det vann opp, og det lukter kloakk i hele leiligheten, forteller Isabell.

STYGT BAD: Isabell må velge mellom et bad som er stygt eller illeluktende. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg
STYGT BAD: Isabell må velge mellom et bad som er stygt eller illeluktende. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

I tillegg var det sår på flere av de nye veggflisene, og måten de er festet på gjør at vannet samler seg under dem slik at det også blir saltutslag på veggen. Og stikkontakter er plassert innerst i den ene baderomsskuffen.

– Jeg syns ikke dette er faglig utført. Jeg har aldri sett et bad som ser ut sånn som dette. Men foreløpig må det bare være sånn, for jeg har jo ikke råd til å pusse det opp på ny.

Se hva daglig leder, Kristian Bjørnevik, svarer lenger nede i saken.

Fire eksperter: – Må gjenoppbygges

Fire eksperter har vært på befaring og slått fast at badet til Isabell må rives og bygges opp på nytt. De to første av dem var takstmann Åge Otterbech og rørlegger Rune Watson.

MÅ RIVES: Takstmann Åge Otterbech er ikke i tvil. Foto: TV 2 hjelper deg.
MÅ RIVES: Takstmann Åge Otterbech er ikke i tvil. Foto: TV 2 hjelper deg.

– Det er feil fall på både hovedgulv og undergulv. Resultatet er saltutslag og soppvekst ved dørlisten. Når du ser på dette og de andre feilene, er min konklusjon at dette badet må tas helt på nytt igjen, slår Otterbech fast.

– Badet til Isabell må rives og tas fra bunnen av, istemmer Watson.

Fikk uhyggelig telefon

Daglig leder Kristian Bjørnevik i Delta VVS var uenig i dette, og mente det ville holde med en mindre utbedring, der flisene ble lagt på nytt. Isabell og hennes advokat Arvid Berentsen stevnet derfor selskapet for retten.

Innen den tid forsøkte Delta VVS å fakturere for tiden de brukte på å behandle klager, og de meldte takstmann Otterbech til Takstklagenemnda – som bare behandler klager fra forbrukere og avviste saken.

Rørlegger Watson følte seg også presset av Bjørnevik før han skulle vitne i retten, da han ble kontaktet på telefonen like før jul 2019.

BLE OPPRINGT: Rørlegger Rune Watson følte seg presset. Foto: TV 2 hjelper deg.
BLE OPPRINGT: Rørlegger Rune Watson følte seg presset. Foto: TV 2 hjelper deg.

– Jeg ble oppringt av Bjørnevik om kvelden, hvor han ville ta opp samtalen og presse meg til å forandre på rapporten jeg hadde skrevet. Jeg syntes det var uhyggelig, forteller Watson.

– Alle disse krumspringene og eskapadene fra motpartens side påfører saken kostnader og Isabell belastning. Motparten har gjort sitt ytterste, fra begynnelse til slutt, for å påføre min klient mest mulig kostnader og mest mulig kvalm, mener advokat Berentsen.

Vant i retten – men…

Våren 2020 kom saken opp for Stavanger tingrett. Isabell vant, men selv om fire eksperter mente noe annet, valgte retten å legge vekt på rapportene fra Bjørneviks takstmann og murmester, som mente det ikke var nødvendig å rive badet.

Erstatningssummen ble derfor satt til 75.000 kroner. I tillegg ble Isabell tilkjent saksomkostninger, slik at summen Delta VVS var dømt til å betale henne steg til 205.000 kroner.

– Jeg vant rettssaken på papiret, men det oppleves ikke som en seier i det hele tatt. Jeg stiller meg jo undrende til at retten valgte å ta hensyn til hans takstrapport og til en murmester som aldri har vært i leiligheten, når fire andre konkluderer med at badet må rives, sier Isabell.

– Ikke trygt nok

Forbrukeradvokat Ola Fæhn skjønner at Isabell stusser over erstatningssummen.

DÅRLIG LØSNING: Forbrukeradvokat Ola Fæhn er skeptisk til delutbedringer. Foto: TV 2 hjelper deg.
DÅRLIG LØSNING: Forbrukeradvokat Ola Fæhn er skeptisk til delutbedringer. Foto: TV 2 hjelper deg.

– Vi har mange dommer i rettspraksis som dommen til Isabell, hvor man har fått gehør for en delutbedring av badet. Dessverre – for den seriøse gruppen av håndverkere sier at delutbedring kan man ikke gjøre på en skikkelig måte. Det blir ikke bra eller trygt nok, sier Fæhn.

Angrer på rettssaken

Men erstatningen ville tross alt dekket noen av utgiftene til Isabell. Pengene hun er tilkjent, må hun imidlertid se langt etter.

Bjørnevik anket saksomkostningene til både lagmannsretten og Høyesterett, uten å vinne fram. Med renter og nye saksomkostninger har summen økt til nærmere 250.000 kroner – men da pengene skulle drives inn fra Delta VVS, fant Namsfogden ingen verdier i selskapet.

– Det er kjempefrustrerende. Dette er jo penger jeg har krav på og retten har dømt at jeg skal ha. I dag angrer jeg veldig på at jeg gikk til retten. Selv om du vinner frem, risikerer du å tape mer penger, og du har ingen garanti for at du får de pengene motparten dømmes til å betale, sier Isabell.

Hull i lovverket

Advokaten hennes er enig, og mener dette er et hull i tvisteloven som lovgiver må gjøre noe med.

ETTERLYSER LOVENDRING: Advokat Arvid Berentsen mener saken belyser et hull i Tvisteloven. Foto: TV 2 hjelper deg.
ETTERLYSER LOVENDRING: Advokat Arvid Berentsen mener saken belyser et hull i Tvisteloven. Foto: TV 2 hjelper deg.

– En part kan anke og anke uten at vedkommende må stille noen form for sikkerhet for saksomkostninger eller skyldig beløp. Man kan rett og slett bare anke for å påføre motparten ekstra kostnader og ekstra kvalm, påpeker Berentsen, og får støtte fra forbrukeradvokat Ola Fæhn:

– Dette er et reelt problem for forbrukeren i dag. Det burde vært slik at i det øyeblikk man tar ut anke, så skal man også stille en sikkerhet – spesielt hvis det er et aksjeselskap som tar ut anken, slår han fast.

– Alt er tapt

Men for Isabell finnes det ingen slik sikkerhet.

– Jeg kommer aldri til å få de pengene. Alt er tapt. Fra å ha stålkontroll på økonomien, har det gått rett vest. Og hvis det er så ille som det er nå, så risikerer jeg jo også å måtte selge leiligheten.

Slo seg konkurs

I november skiftet Delta VVS navn til F.U. VVS. TV 2 hjelper deg har prøvd mange ganger å få daglig leder Kristian Bjørnevik til å stille til intervju for å fortelle sin versjon av saken. Det har han ikke vært interessert i. Og når vi sammen med Isabell besøker selskapets forretningslokaler i Sandnes, finner vi dem nedstengt og mer eller mindre forlatt.

FORLATT BUTIKK: Dette skiltet var stort sett det eneste som var igjen av Delta-butikken. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg
FORLATT BUTIKK: Dette skiltet var stort sett det eneste som var igjen av Delta-butikken. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

Etter opptakene begjærer han også selskapet konkurs. Isabell kan rette krav mot boet, for å se om det fins verdier der som kan tilfalle henne, men krav fra private kreditorer står som oftest bakerst i køen i slike saker.

Til slutt sender Kristian Bjørnevik oss et skriftlig svar.

Kristian Bjørnevik

Bjørnevik hevder selskapet ga et forlikstilbud på 60.000 kroner, som Isabell avslo. Dette tilbudet hevder han ble økt til 70.000 kroner da selskapet ble kjent med at veggflisene var lagt feil.

Han mener selskapet har tilbudt å utbedre eller erstatte feil ved fall i gulvet og skadede veggfliser flere ganger, men at Isabell har avvist dette.

Han hevder Isabells bad var ferdig på 13 dager, og at hun fikk avslag for tre ekstra dager.

Han skriver at stikkontakt i skuff ikke utgjør en mangel ifølge kjennelsen, og at det neppe utgjør en ulempe eller tap å kunne lade eksempelvis tannkosten oppi skuffen.

Bjørnevik hevder at Isabell ikke har mottatt fakturaer utover det avtalte.

Han hevder at Isabell har motsatt seg forliksforhandling og kun krevd penger.

Aldri sett noe slikt tilbud

Isabell og hennes advokat har fått se på disse påstandene. De forteller blant annet at de aldri har sett noe slikt forlikstilbud fra selskapet, at Isabell ikke har motsatt seg forliksforhandling, og at den rettingen som ble tilbudt, aldri ble gjennomført.

Kristian Bjørnevik svarer oss for øvrig ikke på spørsmålet om selskapet har planer om å betale Isabell pengene hun er tilkjent i retten.