Slik løser du alle kommunikasjonsvansker

Det handler om å stå sammen og slåss for sin rett.

tkfn405 kommunikasjonsvansk
tkfn405 kommunikasjonsvansk

Mange mennesker sliter av forskjellige grunner med å gjøre seg forstått. Har får du møte to av dem. Til forskjell fra de fleste andre har disse to tatt grep og dannet en egen forening som de håper kan hjelpe andre mennesker i samme situasjon. Og her er det plass til så vel de som mumler bort poenget i slutten av setningene, som de som ikke greier å legge trykket på de rette stavelsene når de snakker. - Ja, og det er mumle mumle mumle... <

Mer innhold fra TV 2