Tilbake til Solbråten

Et humoristisk blikk på sekstitallets livsverdier og kjønnsrollemønster i filmen "Sønner av Norge kjøper bil".

Film: Sønner av Norge kjøper bil
Film: Sønner av Norge kjøper bil

Beboerne i borettslaget "Solbråten" er slik anlagt at når de først skal gjøre noe, så gjør de det ordentlig. I første film gjaldt det rengjøring, i andre film var det dugnadsarbeid som fikk engasjementet i høygir. I "Sønner av Norge kjøper bil" får samtlige menn i oppgangen bildilla. For blokkene i borettslaget gjelder det å ha flest mulig biler parkert foran inngangen. Det legges press på mennene i oppgangen for at de skal bidra til å øke blokkens status ved å anskaffe seg en

Mer innhold fra TV 2