Reddet 300 år gammelt eldhus – blir lettet når de ser den bevarte detaljen

Tid for hjem var i utgangspunktet litt usikre på hva som kunne la seg redde av det overgrodde, falleferdige eldhuset fra 1700-tallet.

Eldhuset er familiens favorittsted på gården. Her sitter de på sommerkvelder, og her pakker man seg inn for bålkos og marshmallows på kalde vinterdager.Men huset hadde for lengst sett sine beste dager. Nå var det mer eller mindre overtatt av planter. Derfor tilkalte huseierne Tid for hjem.Spørsmålet var altså om eldhuset lot seg redde, og om Tid for hjem også så mulighetene for noen forbedringer slik at familien kunne fortsette å bruke eldhuset. Og viktigst av alt - var det muli