Slik er gjennomføringen av organdonasjon

Rikshospitalet er det eneste sykehuset i Norge som utfører organtransplantasjon. Les mer om hvordan det foregår her.

Fra avdød giver kan hjerte, lunger, lever, bukspyttkjertel og nyrer benyttes til organtransplantasjon. Hvilke organer som blir brukt fra den enkelte giver vurderes ut fra organfunksjonen i hvert enkelt tilfelle. Det er 28 norske sykehus som er godkjente donorsykehus og kan gjennomføre organdonasjon fra avdød giver. I Norge blir mellom 400 og 430 personer transplantert hvert år. De fleste blir transplantert med organer fra avdød giver, mens mellom 80 og 100 personer får ny

Mer innhold fra TV 2