– Roboter er mer pålitelige, billigere og sovner ikke bak rattet

Teknologisk utvikling kan revolusjonere flere bransjer.

Mange av jobbene vi mennesker gjør i dag, vil i fremtiden blir gjort av roboter. Men tross høy arbeidsledighet er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå Anders Ekland ikke bekymret for utviklingen.

– Vi har hatt en industriell revolusjon i 250 år, og det har vært mye frykt for teknologisk masse-arbeidsløshet. Men de dystre spådommene har aldri slått til på lengre sikt, sier Ekland.

Ekland forklarer at markedsøkonomien vil suge opp spådommene i det lange løp, fordi det stadig er nye behov å sysselsette folk til.

Ny teknologi på Ahus

På Akershus Universitetssykehus er robotene allerede i full gang. De frakter alt fra tøy til medisinsk utstyr, og erstatter jobben til 30 personer. I tillegg kan de jobbe døgnet rundt.

– Vi trenger ikke jobber vi kan erstatte med maskiner, for vi kan lage nye jobber. Vi har stadig nye samfunnsmessige behov, sier Ekland.

Tross høy arbeidsledighet er Ekland positiv til roboter som ny arbeidskraft. Det fordi samfunnet har behov for ny eller udekt arbeidskraft.

– Roboter sovner ikke bak rattet

Maskiner har vært en del av den industrielle revolusjon i mange år, men robotene har nå blitt så sterke at de ser.

– Det at du kan kjøre førerløse biler, er kanskje det beste bildet på den nye generasjonen av roboter. For drosjenæringa og langtransport, kan dette revolusjonere, sier Ekland.

Ekland mener revolusjonen vil komme til Norge.

– Hvis du synes det er en drømmejobb å kjøre åtte timer på en motorvei som er rett, så kommer den ikke. Men de færreste synes det er en drømmejobb, og dermed kommer det. Og det er fordi de er billigere, de sovner ikke og de kan være mer påliteligere.