Nervøs Elisabeth

Gruppen får i oppdrag å lage et skuespill om hiv/aids til Tsumebs skoleungdom. Elisabeth gruer seg veldig til forestillingen.

elis
elis

Under ledervalget blir Cecilie valgt til gruppas sjette leder. Skal lage teaterstykke Byggeoppdraget er ganske enkelt denne gang, fordi gruppa har fått en stor utfordring i landsby-oppdraget som involverer hele gruppa: De skal sette opp en forestilling der hiv/aids er tema, og framføre dette for en av skolene i Tsumeb. Alle skal ha roller, og de trenger replikker. De som velges til landsbyoppdraget går i gang med å utvikle stykket, mens resten a

Mer innhold fra TV 2