FÅR BIL-STØTTE: Alexander Karlsen El Younoussi (26) fikk i november avslag fra NAV om økonomisk støtte til bilkjøp. Nå har NAV snudd og lover støtte. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
FÅR BIL-STØTTE: Alexander Karlsen El Younoussi (26) fikk i november avslag fra NAV om økonomisk støtte til bilkjøp. Nå har NAV snudd og lover støtte. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

NAV tilbød Alexander (26) trillebag i stedet for bil – nå beklager de

Alexander Karlsen El Younoussi fra «Kort og lovende» får omsider støtte til bilkjøp: – Jeg vil få et mye enklere liv nå.

I fjor fortalte TV 2 om kortvokste Alexander Karlsen El Younoussi (26), som i november fikk avslag fra NAV om økonomisk støtte til å kjøpe bil. NAV tilbød ham i stedet en trillebag.

Nå har NAV tatt en helomvending og lover ham støtte til bilkjøp, etter at El Younoussi klagde på vedtaket i desember.

Men når han får pengene – eller hvor mye han får i kroner og ører – vet han ikke ennå.

– Jeg er glad for at det har blitt godkjent og at avslaget er omgjort. Så får vi se hvor mye penger jeg får, sier El Younoussi til TV 2.

Maksbeløpet han kan motta er 165.000 kroner.

– Det eneste som kan skje som gjør at jeg mister håpet, er hvis jeg bare får 10.000 kroner i støtte.

Han får også tilbakebetalt utgiftene til førerkort, rundt 50.000 kroner, som han har betalt fra egen lomme.

SPENT: Alexander Karlsen El Younoussi er spent på hvor mye han får i støtte til å kjøpe bil. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
SPENT: Alexander Karlsen El Younoussi er spent på hvor mye han får i støtte til å kjøpe bil. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

El Younoussi, som var med i TV 2-dokumentarserien «Kort og lovende», har den vanligste formen for kortvoksthet, akondroplasi. Diagnosen gjør at han sliter med trange forhold i ryggmargskanalen, som gjør at han får strålende smerter ned i beina.

De trange ryggmargskanalene, kalt spinal stenose, gjør at det er utfordrende og tidvis umulig for ham å benytte seg av kollektivtransport. Det var derfor han søkte om bilstøtte.

NAV beklager

I søknadsteksten som ble avslått i november, avsluttet El Younoussi med en oppfordring til NAV om å ta kontakt hvis de hadde behov for mer informasjon. NAV kontaktet ham aldri for å stille oppfølgingsspørsmål eller be om mer dokumentasjon før de avslo søknaden.

Så da han sendte inn klagen i desember, la El Younoussi ved enda mer dokumentasjon om helsetilstanden.

TV 2 har fått tilgang til ankebehandlingsbrevet fra NAV. Der skriver de at helomvendingen kommer etter å ha mottatt de nye opplysningene om utfordringene El Younoussi sliter med i hverdagen.

– Opplysningene viser at det er mer belastende for ham å ta kollektiv transport enn det vi la til grunn da vi fattet avslagsvedtaket. Vi gjorde derfor om vedtaket slik at han får økonomisk støtte til å kjøpe bil, sier Grethe Børsheim, direktør i NAV Klageinstans, til TV 2.

LEVER I SMERTER: Alexander Karlsen El Younoussi har spinal stenose, som kan være såpass smertefullt at det er umulig for ham å bruke kollektivtransport. Foto: Erik Edland / TV 2
LEVER I SMERTER: Alexander Karlsen El Younoussi har spinal stenose, som kan være såpass smertefullt at det er umulig for ham å bruke kollektivtransport. Foto: Erik Edland / TV 2

Da El Younoussi sendte inn søknad og dokumentasjon i fjor, vedtok NAV at han ikke kvalifiserte seg til bil-støtte. NAV beklager nå for at de ikke tok kontakt med El Younoussi for å be om mer dokumentasjon.

– Da NAV fattet vedtak i november 2022, hadde El Younoussi uttalt seg både gjennom søknaden og gjennom klagen. I tillegg forelå det flere medisinske uttalelser om El Younoussis helsesituasjon. På vedtakstidspunktet vurderte vi derfor at El Younoussis sak inneholdt tilstrekkelig med informasjon til at vi kunne fatte et vedtak, sier Børsheim, og legger til:

– Sett i ettertid burde vi selv ha innhentet flere medisinske opplysninger på et tidligere tidspunkt. Det beklager vi.

– God dialog med NAV

Svein Otto Fredwall er overlege på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser på Sunnaas sykehus. Han har bistått El Younoussi i denne saken, og er glad for at NAV har snudd.

– Etter at vi ble koblet inn i saken, har vi hatt en god dialog med NAV. Det var NAV som anbefalte å søke om omgjøring av vedtaket begrunnet i nye medisinske opplysninger, i stedet for å ta saken til trygderetten. Den medisinske situasjonen hans kom ikke godt nok frem i den første søknaden. Vi er glade for at NAV nå har omgjort vedtaket og innvilget søknaden, sier Fredwall, og tilføyer:

– Vi vil gjerne oppfordre saksbehandlere i NAV til å ta kontakt med kompetansesentrene for sjeldne diagnoser hvis de ønsker mer informasjon om diagnosen søkeren har.

ENKLERE HVERDAG: Alexander Karlsen El Younoussi jobber som skuespiller, og ser frem til en enklere hverdag med egen bil. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
ENKLERE HVERDAG: Alexander Karlsen El Younoussi jobber som skuespiller, og ser frem til en enklere hverdag med egen bil. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

El Younoussi er fornøyd med at avslaget er omgjort, men sitter allikevel igjen med en litt bitter ettersmak.

– Det jeg stusser over, er systemet. Legen min skriver at mine helseutfordringer ikke har endret seg siden februar 2022. Det vil si at jeg egentlig skulle ha fått innvilget støtte. NAV konkluderte sist med at det ikke var belastende nok for meg å ta buss, men nå har de faktisk gått stikk motsatt og sagt at det er belastende. De har snudd hundre prosent.

Håper dette er vendepunktet

Åsne Alstad Hanto er leder for Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK), en forening hvor El Younoussi er styremedlem.

Hun beskriver dette som et gjennombrudd.

– NAV har gitt lignende støtte til flere kortvokste før, men av det vi kjenner til er dette veldig mange år siden. Dette er ikke et historisk vedtak, men noe vi ser på som et gjennombrudd i nyere tid, da det har vært gitt flere avslag de senere årene, sier Hanto.

GJENNOMBRUDD: Åsne Alstad Hanto, leder for Norsk Interesseforening for Kortvokste, kaller NAV-vedtaket for et gjennombrudd. Foto: Per Haugen / TV 2
GJENNOMBRUDD: Åsne Alstad Hanto, leder for Norsk Interesseforening for Kortvokste, kaller NAV-vedtaket for et gjennombrudd. Foto: Per Haugen / TV 2

Hun mener at NAV-saksbehandlere bør lytte mer til uttalelser fra fagfolk.

– Det er disse fagfolkene som kjenner diagnosen og personens utfordringer best, ikke en saksbehandler på NAV som aldri har møtt dem, sier Hanto.

Sympatien hos El Younoussis ligger nå hos alle som befinner seg i lignende situasjoner, men som har valgt å gi opp eller som ikke våger å utfordre NAV.

– Min kamp er ikke over. Nå kjemper jeg for de andre. Det skal ikke være slik i Norge at den som skriker høyest får det som man vil. Jeg kommer til å si til de andre at de kan referere til saken min, fordi jeg fikk det godkjent, sier han.

Ser frem til en enklere hverdag

El Younoussi jobber som skuespiller, og er ikke i tvil om at bilen vil forbedre både livskvaliteten generelt og mulighetene til å jobbe mer.

– Jeg vil få et mye enklere liv. Nå kan jeg handle. Jeg får mer tid til å være sosial. Jeg slipper å tenke «nå skal jeg komme fra det kollektivet til det kollektivet» med bag. Nå kommer friheten, både med å kunne ta jobber og å dra på auditions. Jeg har måttet takke nei til flere auditions fordi det har vært for lang reisevei.

Akkurat nå jobber han i Oslo på Den Norske Opera & Ballett som skuespiller i Giacomo Puccini-operaen «Toska».

– Nå er livet greit. Jeg har en jobb, og jeg vet hvor jeg skal være i en periode. Og jeg har fått støtte til bil. Jeg ser lyst på fremtiden. Det er rart å si at det er på grunn av en bil, men det er det, sier Alexander Karlsen El Younoussi.

SKUESPILLER: Alexander Karlsen El Younoussi jobber som skuespiller. Her gjør han seg klar til å opptre i Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
SKUESPILLER: Alexander Karlsen El Younoussi jobber som skuespiller. Her gjør han seg klar til å opptre i Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2