DRØY VITS: Thomas Seltzer er kjent for å være en frittalende mann. Det var han også da hen gjestet Nytt på Nytt. Foto: Ole Kaland/NRK
DRØY VITS: Thomas Seltzer er kjent for å være en frittalende mann. Det var han også da hen gjestet Nytt på Nytt. Foto: Ole Kaland/NRK

Mottok klager etter nazisme-vitser på Nytt på Nytt – velger å ikke behandle dem

Kringkastingsrådet mottok klager etter at Thomas Seltzer tøyset om nazisme på Nytt på Nytt. Disse forblir ubehandlet.

Da Nytt på Nytt i januar kom med flere nazisme-vitser, skapte det overskrifter i flere av landets største aviser.

Nå forteller Kringkastingsrådet at de har valgt å ikke behandle klagene de mottok.

– Vi tenker det er bra at folk ytrer sine meninger om Nytt på Nytt. Ellers har vi ingen kommentarer til dette, sier Kjetil Kooyman, prosjektleder for Nytt på Nytt i NRK.

Zyklon B

6. januar mottok NRKs publikumsservice 15 klager angående en episode av Nytt på Nytt, hvor de blant annet hadde flere nazisme-vitser.

To av disse klagene handlet om en vits Thomas Seltzer (53) hadde om Zyklon B, som fra 1941 ble brukt til gassing av mennesker i flere av nazistenes konsentrasjonsleirer. Kringkastingsrådet fikk også to klager om den følgende vitsen:

«Ikke at jeg skal fremsnakke Nazi-Tyskland, men de greide i alle fall å frakte funksjonshemmede fra A til Zyklon B.»

Vitsen kom i forbindelse med at kollektivselskapet Ruter har fått kritikk for manglende tilrettelegging for handikappede i Oslo.

Thomas Seltzer er orientert med at denne artikkelen skrives, men har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser om saken.

FIKK ALLE TIL Å LE: Seltzer fikk de faste paneldeltakerne til å le, men også publikum, da han gjestet Nytt på Nytt i januar. Foto: Ole Kaland/NRK
FIKK ALLE TIL Å LE: Seltzer fikk de faste paneldeltakerne til å le, men også publikum, da han gjestet Nytt på Nytt i januar. Foto: Ole Kaland/NRK

Derfor behandles ikke klagen

Kringkastingsrådet kalte inn til møte 26. januar, hvor de skulle velge ut hvilke klager de ønsket å behandle. Her var ikke Nytt på Nytt-klagen på agendaen.

TV 2 spurte derfor Erik Skarrud, leder i Kringkastingsrådet, om saken vil forbli ubehandlet, eller om den ville tas opp i neste møte.

Han forteller at det er svært sjeldent gamle saker blir tatt opp igjen ved en senere anledning, og gir uttrykk for at dette ikke er et unntak.

– Kringkastingsrådet mottar noen tusen henvendelser hvert år, og det er ikke mulig å behandle absolutt alle saker i møtene. Rådets mandat er å se på det overordnede innholdstilbudet.

Skarrud viser til følgende mandat som er skrevet i Kringkastingsloven:

PANELDELTAKERE: Hassan Preisler og Thomas Seltzer var gjester i episoden som ble sendt 6. januar 2023. Foto: NRK/Pressebilde
PANELDELTAKERE: Hassan Preisler og Thomas Seltzer var gjester i episoden som ble sendt 6. januar 2023. Foto: NRK/Pressebilde Foto: Ole Kaland/NRK

«Kringkastingsrådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i Norsk rikskringkasting. Kringkastingsrådet skal uttale seg i de programsaker som kringkastingssjefen forelegger for det, blant annet på grunnlag av innkomne henvendelser fra publikum om programvirksomheten, eller som Kringkastingsrådet finner grunn til å ta opp.»

Skarrud poengterer deretter at rådets rutiner er at de får alle innkomne henvendelser siden forrige møte. Deretter får rådet noen dager hvor de bestemmer hvilke saker som skal opp til klagebehandling.

– Det er altså rådets medlemmer som bestemmer hvilke saker som behandles i klagerunden, spesifiserer han.