KUNSTNER: Maud Angelica Behn har jobbet med flere typer kunstformer de siste årene. Her tar hun bilder av dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit under åpningen av utstillingen Åpne dører i Dronning Sonja Kunststall. Foto: NTB
KUNSTNER: Maud Angelica Behn har jobbet med flere typer kunstformer de siste årene. Her tar hun bilder av dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit under åpningen av utstillingen Åpne dører i Dronning Sonja Kunststall. Foto: NTB

Maud Angelicas millionformue avsløres

Maud Angelica Behns (19) formue er for første gang offentliggjort.

Ferske tall fra Skatteetaen viser at Maud Angelica Behn hadde rett over 219.000 kroner i inntekter i 2021. Hun betalte i overkant av 70.000 kroner i skatt.

Hun er også oppført med 2.497.447 kroner i formue.

NB: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

FAMILIE: Kronprinsesse Metter-Marit, Maud Angelica Behn og dronning Sonja under åpningen av utstillingen Åpne dører i Dronning Sonja Kunsthtall. Her vises mer enn 100 verk fra dronning Sonjas kunstsamling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
FAMILIE: Kronprinsesse Metter-Marit, Maud Angelica Behn og dronning Sonja under åpningen av utstillingen Åpne dører i Dronning Sonja Kunsthtall. Her vises mer enn 100 verk fra dronning Sonjas kunstsamling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Imponerende dame

Behn har de siste årene imponert stort med sine mange talenter. Hun har åpnet en kunstutstilling, hun har gitt ut en bok og hun har deltatt i Maskorama.

Hun ble også hyllet av det norske folk etter at hun holdt en svært rørende tale i bisettelsen til faren, Ari Behn, for tre år siden.

På grunn av denne talen, som handlet om farens selvmord, mottok hun Akuttpsykiatriprisen 2020. Av samme årsak ble hun også kåret til «Årets modigste kvinne» av magasinet Tara.

Kun fire medlemmer av kongefamilien må skatte

Da skattelistene ble offentliggjort 7. desember, kunne nordmenn få innsikt i inntekten, formuen og skatten til tre medlemmer av kongefamilien.

Prinsesse Märtha Louise, prinsesse Astrid og Marius Borg Høiby må alle betale skatt.

TV 2 har siden den gang vært i kontakt med Skatteetaten for å få tilsvarende informasjon om det siste skattepliktige medlemmet av kongefamilien: Maud Angelica Behn, som er nummer fem i arverekken.

Det har vært lettere sagt enn gjort.

Hemmelig informasjon?

Skatteetaten nektet lenge å oppgi disse opplysningene, og ba TV 2 sende en formell innsynsbegjæring.

Begjæringen ble avvist en måneder senere, 3. januar. Dette var deler av begrunnelsen:

Rettelse:

I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at det tok to måneder å få svar. Det riktige er at det tok én måned å få svar.

«(...) gjelder det et unntak når den skattepliktiges adresse er sperret i henhold til bestemmelsene gitt i eller i medhold av folkeregisterloven, jf. skatteforvaltningsloven § 9-7 tredje ledd. I så fall vil også den skattepliktiges skattelisteopplysninger være omfattet den taushetsplikten som gjelder etter skatteforvaltningsloven § 3-1 første ledd.»

Siden hovedregelen er at nordmenn skal betale skatt, og at denne informasjonen skal være offentlig, har TV 2 gått flere runder med Skatteetaten.

Da Det kongelige slott ble stilt spørsmål om hvorfor denne informasjonen ble hemmeligholdt, kom følgende svar fra slottet:

«Det kongelige hoff har gitt samtykke til Skatteetaten om å frigi informasjon om de kongelige, samt Kronprinsessens sønn. Det kongelige hoff har ingen opplysninger om Maud Angelika Behns økonomi, og heller ingen rolle i å frembringe informasjon om den. Vi kan likevel opplyse om at Maud Angelica Behn i dag har gitt Skatteetaten samtykke i at opplysninger om skatteoppgjøret for 2021 kan gis media på forespørsel.»

Deretter fikk TV 2 Behns skatteopplysninger likevel. Skatteetaten beklager, og kaller det «en misforståelse med hensyn til hennes samtykke».

Tirsdag 10. januar kommer Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, med følgende svar:

– Skattelistene inneholder blant annet ikke opplysninger om personer med skjermet adresse, av svært naturlige årsaker. En slik publisering ville kunne røpt opplysninger som skal hemmeligholdes. Uten samtykke fra skattyter kan derfor ikke Skatteetaten publisere slik informasjon. TV2 og andre som har spurt, har fått skattelistetallene de har bedt om etter at vi har fått samtykke fra den aktuelle parten.

Access denied

Access denied

Error code 1020

You do not have access to dna3.klikk.no.

The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site.

KONGEN SLIPPER: Fire av kong Haralds barnebarn (Marius Borg Høiby, Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn og Emma Tallulah Behn) må alle betale skatt når de når myndighetsalder. De to resterende barnebarna slipper. Foto: Lise Åserud/NTB
KONGEN SLIPPER: Fire av kong Haralds barnebarn (Marius Borg Høiby, Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn og Emma Tallulah Behn) må alle betale skatt når de når myndighetsalder. De to resterende barnebarna slipper. Foto: Lise Åserud/NTB

Derfor skatter ikke kong Harald

Det er svært få mennesker i Norge som ikke er å finne dersom man gjør et såkalt skattesøk.

TV 2 har eksempelvis et søkeregister hvor man kan finne ut hva folk i nabolaget ditt tjener, hva de norske kjendisene tjener og hva næringslivstoppene tjener. Blant de svært få som ikke er å finne på slike søkelister, er medlemmer av Det norske kongehuset.

Dette gjelder Kong Harald (85), dronning Sonja (85), kronprins Haakon (49), kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra (18) og prins Sverre Magnus (17). Ingen av disse er skattepliktige, og er dermed fritatt fra listene.

På grunn av deres kongelige titler, mottar de såkalt «apanasje». For å forklare dette uten bruk av latinske ord: Dette er årslønn fra statskassen.

Maud Angelica Behn er medlem av kongefamilien – ikke kongehuset. Hun tjener penger på lik måte som andre nordmenn.

Hun er likevel ikke søkbar i listene. Det samme gjelder moren, prinsesse Märtha Louise. Pressen får denne informasjonen tilsendt direkte av Skatteetaten.

Antall visninger