Har du koll på kunnskapen fra ungdomsskolen?

Fridtjof sjekket om han fortsatt holder mål i naturfag.

fridtjof naturfag topp
fridtjof naturfag topp

Det du lærer på ungdomsskolen er med på å legge grunnlaget for det du kommer til å lære resten av livet. Men eksakt hvor mye konkret husker vi etterpå? Hvor lenge vil den kunnskapen du tilegnet deg på ungdomsskolen være friskt i minnet? Hva husker Fridtjof? Fridtjof på 21 år var ferdig med 10. klasse i 2006. Det virker kanskje ikke som så lenge siden, men hva husker Fridtjof fra ungdomsskoletiden? For å finne ut av det ble han med på en naturfagstime i 10. klasse på Ram

Mer innhold fra TV 2