«Kjønnskrig» på Farmen kjendis: – Barnsligere enn Paradise hotel

Debatten om hva som er «manne»- og «kvinnearbeid» er en gjentaker på Farmen kjendis-gården denne sesongen.

Flere av de kvinnelige deltakerne på Farmen kjendis-gården har kontinuerlig vist interesse for å delta i de tyngre og mer fysiske oppgaven.I dagens episode kommer det til et kokepunkt, hvor det igjen blir tatt opp at rollene og arbeidsoppgavene på gården er kjønnsbasert.Storbonden Aleksander Sæterstøl (27) og Ørnulf Høyer (66) diskuterer kvinnenes misnøye rundt oppgavene de har blitt tildelt:«Jentene mener at vi gutte