Jordmødre vil at flere skal føde hjemme

Jordmorforeningen mener at friske kvinner skal få føde litt langsommere. 

Ny forskning, som Norges første jordmorprofessor Ellen Blix står bak, viser at det er færre komplikasjoner ved hjemmefødsler enn om man føder på sykehus. Dette gjelder hos friske kvinner med ukompliserte svangerskap. Likevel er det bare rundt 100 norske kvinner som årlig velger å føde hjemme. Vil ha offentl