Har menn eller kvinner best stedsans? Her er svaret

Forskning viser at vi bruker ulike strategier for å finne frem – den ene måten tar kortere tid.

Stedsansen handler om evnen til å finne ut hvor du er, hvor du skal, og hvordan du skal finne frem på et område.Forskning viser at det er store forskjeller mellom menn og kvinner når vi skal finne frem. Resultatene viser nemlig at menn og kvinner ofte har ulik strategi.Ulike teknikkerForsker Carl Pintzka ved St. Olavs hospital i Trondheim har forsket på stedsans basert på kjønn. Han har undersøkt til sammen 36 menn og kvinner i MR-maskinen når de skal finne frem i en vi