– Mange pårørende opplever dårligere helse enn pasienten

Her er rådene til pårørende. 

De kjemper side om side med sine kjære og setter seg selv nederst på listen, men vet vi egentlig hvordan det står til med de som er pårørende til alvorlig syke familiemedlemmer? - Ofte får de nesten selv et eget sykdomsforløp, sier forsker og sosionom Una Stenberg til «God morgen Norge». Stenberg har nylig tatt doktorgrad i arbeid om hvordan pårørende har det og mener mange pårørende opplever dårligere helse og livskvalitet enn pasien

Mer innhold fra TV 2