Professor: – Likestillingen har gått for raskt

Gunnar Tellnes mener at ikke alle klarer omstillingsprosessene som hører med likestilling.

tellnes
tellnes

Kvinner blir syke av hjemmet mens menn blir syke av jobben. Dette viser en ny norsk undersøkelse der 30 sykemeldte er intervjuet om årsaken til sykdommen. Her forteller kvinnene at hjemmet er hovedårsaken til sykemeldingen, mens mennene sier det er jobb. Gunnar Tellnes, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, er ikke overrasket over resultatet, og peker på likestillingen som en av årsakene til dette. - Det er noe

Mer innhold fra TV 2