Bufdir:

Mener myndighetene må ta full kontroll over alle adopsjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet mener at dersom adopsjoner ikke midlertidig stanses, må norske myndigheter inn og ta mer kontroll.

MÅ RYDDE OPP: Barne- og familieminister Kjersti Toppe har tatt oppgaven med å rydde opp i norsk adopsjonspraksis. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
MÅ RYDDE OPP: Barne- og familieminister Kjersti Toppe har tatt oppgaven med å rydde opp i norsk adopsjonspraksis. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som er fagmyndigheten på adopsjonsfeltet, mener det er en reell risiko for at ulovlige adopsjoner kan forekomme. Nylig har de derfor anbefalt statsråden en midlertidig stans i alle adopsjoner. 

Dersom ikke statsråden følger Bufdir sin anbefaling foreslår Bufdir tre alternative tiltak. 

Blant annet vil de kontrollere dokumenter i hver enkelt sak. De foreslår også at en adopsjon kun skal gjennomføres etter samarbeid direkte mellom landenes statsforvaltning.  Og  at man tydeliggjør krav til forsvarlighet og rettssikkerhet i større grad enn i dag.

BEKYMRET: Anders Hendriksen, divisjonsdirektør i BUFDIR, er bekymret for at det gjennomføres ulovlige adopsjoner om ikke det tas grep. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2
BEKYMRET: Anders Hendriksen, divisjonsdirektør i BUFDIR, er bekymret for at det gjennomføres ulovlige adopsjoner om ikke det tas grep. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Bufdir foreslår også at ordningen med adopsjonsorganisasjoner nedlegges. Eller at man reduserer adopsjonsorganisasjoner fra tre til en eller to. Som fullfinansieres av staten. 

– I dag avhenger organisasjonenes økonomi av antall adopsjoner som gjennomføres, noe vi mener er uheldig for deres rolle og objektivitet, skriver Henriksen til TV 2.

Var trygt i sommer

I juni spurte TV 2 om det var aktuelt å stanse alle adopsjoner midlertidig, i påvente av en gransking. Både Barne- og familiedirektoratet (BUFDIR) og statsråd Kjersti Toppe svarte den gang at det ikke var nødvendig.

De mente at det var trygt å adoptere barn til Norge. 

Siden den gang har Bufdir stanset adopsjoner fra Madagaskar, Filipinene, Thailand, Taiwan, og Sør-Korea. Nå vil de også ha en midlertidig stans for resten av landene Norge adopterer fra. 

Hva har skjedd? 

Divisjonsdirektør Anders Henriksen i Bufdir forteller at det siden intervjuet med TV 2 i juni har pågått en vurdering av risiko. 

–  Nå er vår vurdering at risikoen for ulovligheter er reell og på et nivå som gjør at vi anbefaler midlertidig stans fram til utvalget som gransker utenlandsadopsjoner leverer sin rapport.

Statsråd Kjersti Toppe forklarer at uttalelsene til TV 2 i juni var basert på den informasjonen hun hadde på det tidspunktet. Hun påpeker også at hun under intervjuet med TV 2 i sommer understreket at dersom det kom informasjon om at adopsjoner ikke var trygge, så måtte det settes inn tiltak for å sikre det.

Vil vente med avgjørelse

Nå har Bufdir advart statsråden, og bedt om en midlertidig stans. Men Toppe vil likevel ikke ta en avgjørelse før hun har fått mer informasjon. 

– En foreløpig stans vil være inngripende og må skje i ordnede former. Utredningsinstruksen stiller krav til saksutredning, og disse kravene skal følges slik at avgjørelser blir tatt på forsvarlig grunnlag, skriver statsråden til TV 2.