Lina-Maria (30) har en av Norges tøffeste jobber

Juristen Lina-Maria Linge lever av å kaste folk ut fra hjemmene sine. Nå åpner hun opp om hverdagen som namsfullmektig.

Vi hører stadig vekk om folk som blir kastet ut fra hjemmene sine, men sjeldent tenker vi over hvem som har denne vanskelige oppgaven.Lina-Maria Linge (30) jobber som jurist og er namsfullmektig hos namsfogden i Oslo, Asker og Bærum. I fem og et halvt år har hun jobbet hos namsfogden og har fagansvaret for utkastelser.- Det er fullbyrdelse av tvang. Jeg jobber mye med blant annet utkastelser, innhenting av biler og annet løsøre, dyr, eller noen veldig få ganger hente og overleve