Morten Hegseth:

– Jeg lå på gulvet og hylgråt

Morten Hegseth er sterkt beveget etter å ha sett TV-serien «It's a Sin», om aidsepidemien. Særlig relevant mener han at serien er i lys av koronapandemien.

Da aids-epidemien kom på 80-tallet traff det ekstra hardt det homofile miljøet. Det ble en sykdom forbundet med voldsom skam og med døden som eneste utvei. Serien «It’s a Sin» får fram mange følelser både hos Per Miljeteig som fikk hiv-diagnosen i 1985 og Morten Hegseth som ble født året etter. Serien følger en gjeng unge, homofile venner i London, i tiden der HIV/aids-epidemien ble et faktum.Rasende forbanna- Jeg begynte å se HIV/aids-epidemien opp mot korona-pandemien, og da