Hvor kommer uttrykkene våre EGENTLIG fra?

«Svin på skogen», «ugler i mosen» og «i grevens tid» er alle uttrykk vi bruker i hverdagen. Men hvor kommer egentlig disse uttrykkene fra? Og hvorfor bruker vi «harry» om ting vi synes er ukule?

Erlend Lønnum er seniorrådgiver i Språkrådet og har stålkontroll på hvor uttrykkene våre egentlig stammer fra. I God morgen Norge delte han raus av sin språklige kompetanse.Svin på skogenÅ ha svin på skogen er noe vi bruker om folk som har noe å skjule. Ifølge Lønnum er dette et dansk uttrykk som handler om skattesvindel.For å unngå at grisene skulle bli medregnet i den skattepliktige formuen, gjemte bøndene svinene på skogen - akkurat langt nok unna til at skattefuten