Hvisking løser mattevanskene

-Folk med mattevansker mangler en indre stemme, hevder pedagogikkprofessor Snorre Ostad.

matte2WEB
matte2WEB

Omkring 15% av elevene i norske skoler har alvorlige mattevansker. Det betyr at de sliter med de fire regneformene som pluss, minus, gange og dele. Mattevansker har ikke fått like mye oppmerksomhet som lese- og skrivevansker og forskerne vet ennå lite om årsakene til at noen har så vanskelig for å forstå matematikk. Teller på fingrene på videregående En av dem som kan mest om dette i Norge er nok professor Snorre Ostad ved Universitetet i Oslo. Han er spesialpedagog