Fraværskrisen i grunnskolen:

Eksplosjon i utbetaling av pleiepenger

Antallet foreldre som mottar pleiepenger fordi de er hjemme med barn er mer enn fordoblet på seks år – siden 2016 har utbetalingene økt med 1,3 milliarder kroner.

OMSORG: Mange foreldre må være hjemme for å ta seg av barn som ikke er på skolen. Dette er et illustrasjonsfoto.
OMSORG: Mange foreldre må være hjemme for å ta seg av barn som ikke er på skolen. Dette er et illustrasjonsfoto. Foto: Berit Roald / NTB

Flere og flere barn sliter med å komme seg på skolen.

Fra barne- og ungdomsskoler over hele landet meldes det om et økende fravær blant elevene.

Årsakene til fraværet er sammensatt.

For foreldrene til barna som ikke er på skolen, får dette store konsekvenser.

De kan ikke overlate barna til seg selv, men må være hjemme for å ta seg av datteren eller sønnen.

Mange forteller at de blir sykmeldt.

FRAVÆR: Stadig flere barn holder seg borte fra skolen og er hjemme med foreldrene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FRAVÆR: Stadig flere barn holder seg borte fra skolen og er hjemme med foreldrene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Pleiepenger

Men stadig flere foreldre får også innvilget pleiepenger for å ta vare på barna sine.

Ifølge NAV er antallet foreldre som mottar pleiepenger mer enn fordoblet siden 2016.

Antall barn det mottas pleiepenger for økte fra 6200 barn i 2016 til 14.000 i fjor.

Det er en økning på 126 (!) prosent.

Og det er ingenting som tyder på at det vil bli en nedgang i 2023.

– Vi ser at det er en ganske høy saksinngang også i første halvår i 2023, sier Magne Sortland, seniorrådgiver i NAV.

For alt tyder på at antallet barn som ikke er på skolen bare øker.

Økende problem

I en serie artikler og reportasjer har TV 2 fortalt om at et stadig økende antall barn ikke er på skolen, men er hjemme.

Beregninger viser at titusenvis av elever i grunnskolen har et så høyt fravær at de er i ferd med å falle helt ut.

Rektorer har gått ut og kalt situasjonen i norsk skole en krise.

Barneombudet og flere tidligere kunnskapsministere omtaler situasjonen som alvorlig.

ALVORLIG: Flere mener situasjonen er alvorlig i norsk skole når stadig flere barn holder seg hjemme. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
ALVORLIG: Flere mener situasjonen er alvorlig i norsk skole når stadig flere barn holder seg hjemme. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Psykiske lidelser øker

Alle barn det mottas pleiepenger for, må ha en diagnose.

ØKNING: Nav merker at den psykiske uhelsen blant ungdom øker, opplyser avdelingsdirektør Heidi Nicolaisen Foto: NAV

Psykiske lidelser og såkalte atferdsproblemer hos barna er nå den vanligste årsaken til at foreldre mottar pleiepenger.

– Vi ser at psykiske lidelser er en veldig utbredt diagnosetype blant ungdom. Dette gjelder ikke bare pleiepenger, men det er også knyttet til arbeidsavklaringspenger, sier Heidi Nicolaisen, avdelingsdirektør i analyseseksjonen i NAV.

Ifølge Nicolaisen er målet i slike saker – unge som har sammensatte problemer – å få til et tettere samarbeid mellom flere offentlige etater.

– Vi ser at det er mer og mer behov for et samarbeid, en etat kan ikke løse utfordringene til enkelte alene. Flere hjelpeinstanser må samarbeide slik at ikke folk opplever å bli kasteballer, sier Nicolaisen.

MILLIARDØKNING: NAV betalte i fjor ut over 1,7 milliarder kroner i pleiepenger til foreldre som var hjemme med barna sine. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
MILLIARDØKNING: NAV betalte i fjor ut over 1,7 milliarder kroner i pleiepenger til foreldre som var hjemme med barna sine. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Milliardutbetaling til foreldrene

Men det koster.

Siden ordningen med pleiepenger ble utvidet i 2017 (se faktaboks) til å gjelde alle barn under 18 år som er syke og har behov for tilsyn, har utgiftene gått til himmels.

Om regelverket for pleiepenger

Kilde: NAV

Før regelendringer: Barn under 12 år som var innlagt i helseinstitusjon, og barn under 18 år som var svært alvorlig og livstruende syke. Varig syke barn med stabilt sykdomsforløp var ikke inkludert.

Etter regelendringer: Ikke lenger krav om innleggelse i helseinstitusjon. Varig syke barn kan få. Alle under 18 år kan få så lenge barnet er sykt og har behov og kontinuerlig tilsyn og pleie, og behovet er så omfattende at barnet ikke kan overlates til seg selv i lengre perioder. Det kreves dokumentasjon lege i spesialisthelsetjenesten.

Utvikling i bruk av pleiepenger 2016-2022

  • Antall omsorgspersoner som mottar pleiepenger har økt fra 8300 – 18.100 (118 %)
  • Antall barn det mottas pleiepenger for har økt fra 6200 – 14-000 (125 %)
  • Størst var veksten fra 2021-2022
  • Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser står bak en tredel av veksten, og i 2022 var denne gruppen størst av alle diagnosegrupper.
  • Det er fortsatt flest gutter det mottas pleiepenger for, men andelen jenter er økende og blant de med psykiske lidelser er det en klar overvekt av jenter.
  • Blant de med psykiske lidelser utgjør spiseforstyrrelser den største gruppa.

Mens det i 2016 ble utbetalt 474 millioner kroner, var det samlede beløpet 1765 millioner kroner i 2022. Dette tilsvarer en økning på nesten 1,3 milliarder kroner på seks år.