Dette kan være årsaken til barnløshet

3 av 10 som utredes for barnløshet har kronisk underlivssykdom

BARNLØS: Mange kvinner oppdager at de har sykdommen endometriose når de opplever problemer i forbindelse med å bli gravid.  (Foto: Illustrasjonsfoto)
BARNLØS: Mange kvinner oppdager at de har sykdommen endometriose når de opplever problemer i forbindelse med å bli gravid. (Foto: Illustrasjonsfoto)
BARNLØS: Mange kvinner oppdager at de har sykdommen endometriose når de opplever problemer i forbindelse med å bli gravid.  (Foto: Illustrasjonsfoto)
BARNLØS: Mange kvinner oppdager at de har sykdommen endometriose når de opplever problemer i forbindelse med å bli gravid. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Sykdommen er ukjent for mange, men er en utbredt kvinnesykdom som forekommer hos rundt 10 prosent hos alle kvinner i fruktbar alder. Selv om sykdommen er utbredt, er den lite kjent og underdiagnostisert. I mange tilfeller har pasienten ingen symptomer. Endometriose oppdages tilfeldig hos 20 prosent av de som har sykdommen. Men selv for de som har symptomer på sykdommen kan det være vanskelig å få diagnosen. <

Mer innhold fra TV 2