Resultatfall på 383 millioner for Stordalen-konsernet: – Veldig fornøyd

Synkende finansinntekter og økte kostnader for Petter Stordalens gigantkonsern.

RESULTATFALL: Ferske tall viser en nedgang i årsresultatet til Petter Stordalens gigantkonsern. Foto: Frode Sunde / TV 2
RESULTATFALL: Ferske tall viser en nedgang i årsresultatet til Petter Stordalens gigantkonsern. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ferske tall fra Stordalen-konsernets resultatregnskap viser at til tross for at hotellene til hotellkongen dro inn milliarder i fjor, er resultatet fortsatt preget av økte kostnader og synkende inntekter.

Stordalen selv lar seg ikke bekymre:

– Veldig fornøyd med resultatet, skriver Petter Stordalen i ei tekstmelding til God kveld Norge.

Det er investeringsselskapet Strawberry Holding som eier virksomhetene til Petter Stordalen. I hovedsak består det i å være morselskap til Strawberry Group som er et av Nordens største innen hotelldrift.

Gruppen favner Clarion, Clarion Collection, Quality og Comfort.

E24 omtalte saken først.

Petter Stordalen eier 25 prosent av aksjene i selskapet. De resterende 75 er fordelt likt på de tre investeringsselskapene barna hans. Emilie, Henrik og Jakob, eier.

Aksjesmell

Strawberry Holding eier datterselskapene Strawberry Capital og Strawberry Equities, som blant annet forvalter store deler av konsernets tilgjengelige likvide kapital – som ikke er bundet opp til hotelldriften.

I fjor ble det en aksjesmell for Stordalen, som gjennom førstnevnte datterselskap leverte et resultat på 196,5 millioner kroner i minus før skatt. Det som følge av realiserte tap på 37,9 millioner kroner og en verdinedjustering av finansielle instrumenter på 196,7 millioner kroner.

Det har påvirket konsernets finansinntekter. Konsernet tjente 753 millioner kroner på investinger i fjor. Det er er en nedgang på 1,5 milliarder fra året før.

Etter alle finanskostnadene gir det et resultat på rundt 165 millioner kroner i minus.

– Selskapene har kommet godt tilbake etter et par krevende år. Vi har gjort store investeringer for å sikre Strawberrys framtid. Blant annet sammen med Norwegian for å skape Nordens beste lojalitets/fordels program. Det er en klar trend at selskap prioriterer å møtes på konferanser. Reiser og møter er viktigere enn noensinne. Så forventer nytt godt år i 2023, forteller hotellkongen.

Økning i omsetning

Likevel leverer konsernet som helhet et årsresultat på 512 millioner kroner. Det er en nedgang på omtrent 383 millioner fra regnskapsåret 2021.

Dette er inkludert 108 millioner norske kroner i kompensasjonsstøtte i forbindelse med korona. Ifølge rapporten ble støtten fordelt med 75 millioner til Norge, 12 millioner til Sverige og 20 millioner til Finland.

Dette til tross for at omsetningen økte med nesten 6 milliarder.

Hotelldriften står for mesteparten av denne inntekten.

Det nevnes i regnskapsrapporten at hotelldriften fortsatt var preget av siste runde med koronanedstenginger. Det var i februar at restriksjonene ble lettet.