Prinsesse Märtha Louise varslet tilbaketrekking – så snudde hun

GOD KVELD NORGE (TV 2): Märtha Louise kunngjorde i høst at hun ikke lenger skal bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng. Så signerte hun et dokument som kan gi henne og Durek Verrett retten til varemerke med prinsessetittel. – Skal ikke bruke det selv, er prinsessens svar.

SIGNERTE DOKUMENT: Märtha Louise varslet i høst at søknaden om varemerket «Princess and the Shaman» skulle trekkes tilbake. Nå har hun snudd. Foto: Faksimile/USPTO.gov, NTB
SIGNERTE DOKUMENT: Märtha Louise varslet i høst at søknaden om varemerket «Princess and the Shaman» skulle trekkes tilbake. Nå har hun snudd. Foto: Faksimile/USPTO.gov, NTB

I november klargjorde Slottet i en pressemelding at prinsesse Märtha Louise (50) vil slutte å representere kongehuset, og kun stille opp ved spesielle anledninger.

I pressemeldingen het det også at «Prinsessen og hennes forlovede Durek Verrett vil tydeliggjøre skillet mellom egne aktiviteter og Kongehuset. Dette innebærer blant annet at de ikke skal bruke prinsessetittelen i sosiale medier, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet».

Etter Kongens ønske skulle Märtha Louise likevel beholde prinsessetittelen, samt at hun ville fortsette som styreleder i Prinsesse Märtha Louises minnefond.

Har signert avgjørende dokument

SIGNERT: Märtha Louise og Durek Verrett har signert dokument for å kunne få godkjent søknad om varemerket «Princess and the Shaman». Foto: Faksimile/USPTO.gov
SIGNERT: Märtha Louise og Durek Verrett har signert dokument for å kunne få godkjent søknad om varemerket «Princess and the Shaman». Foto: Faksimile/USPTO.gov

God kveld Norge har fått innsyn i dokumenter hos det amerikanske Patentstyret, United States Patent and Trademark Office (USPTO), som viser at Märtha Louise og hennes forlovede, Durek Verrett (48), så sent som 22.desember signerte papirene som manglet for at det amerikanske Patentstyret skal kunne godkjenne søknaden.

OMDISKUTERT: Märtha Louises prinsessetittel har vært emne for stor debatt i forbindelse med forloveden Durek Verretts kommersielle virke og kontroversielle uttalelser. Foto: Carina Johansen
OMDISKUTERT: Märtha Louises prinsessetittel har vært emne for stor debatt i forbindelse med forloveden Durek Verretts kommersielle virke og kontroversielle uttalelser. Foto: Carina Johansen

«Til den det måtte angå. Jeg, Durek Verrett og jeg, Martha Louise, godkjenner bruken og registreringen av våre navn «The Princess and the Shaman» som et varemerke hos USPTO», heter det i dokumentet som er signert Verrett og Märtha Louise.

Dokumentet ble signert av Durek Verrett den 21. desember, og av Märtha Louise dagen etter. Dette flere måneder etter at Märtha Louise varslet at søknaden skulle trekkes tilbake.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Durek Verrett og hans management onsdag, uten å lykkes.

Vi har også vært i kontakt med Slottet og Märtha Louises management. Se hva de svarer, lenger ned i saken.

«Naturlig at den trekkes tilbake»

Det var God kveld Norge som i september kunne avsløre at Durek Verretts produksjonsselskap, Ohana Productions LLC, hadde sendt inn en søknad til det amerikanske Patentstyret, der det ble søkt om eneretten til bruk av varemerket «Princess and the Shaman».

Durek Verrett og hans management ville den gang ikke svare på spørsmål om søknaden.

Märthas manager, Carina Scheele Carlsen, skrev følgende i en SMS til God kveld Norge:

– Det er ikke lenger aktuelt for Prinsessen å bruke denne tittelen.

På spørsmål om hvorvidt det var Märthas kommentar til at denne søknaden da lå klar til behandling, svarte hun som følger:

– Det er jo naturlig at den trekkes siden det ikke er aktuelt lenger.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det kongelige hoff sa da til God kveld Norge at Slottet støttet den avgjørelsen.

– Det er bra at Prinsessen selv har klargjort at det ikke er aktuelt å bruke dette varemerket.

Da søknaden senere i høst ble tatt opp til behandling i USPTO, etter å ha ligget i kø-systemet, tok God kveld Norge igjen kontakt med Verrett og Märtha Louises manager for en kommentar. Denne gang ville ingen svare på våre spørsmål.

Slik forklarer hun saken

Angående det signerte dokumentet som ble sendt inn til USPTO like før jul, svarer kommunikasjonssjef Varpe ved Slottet følgende:

– Vi henviser til Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett for spørsmål knyttet til deres virksomhet.

Märthas manager, Carina Scheele Carlsen, skriver følgende i en sms onsdag kveld:

– Svaret er som tidligere, at de sikrer seg varemerket for å sikre at ingen andre misbruker det. Ikke for å bruke det selv.

Scheele Carlsen sier dette svaret skal ha vært formidlet av Verretts management på et tidligere tidspunkt.

Da God kveld Norge kontaktet managementet ved flere anledninger i forbindelse med saken i høst, fikk vi imidlertid ingen svar på våre henvendelser.