Pirelli Benestad vil gå til sak mot staten: – Advokaten er aktivert

GOD KVELD NORGE (TV 2): Esben Esther Pirelli Benestad mistet nylig retten til å være lege. Nå er vedtaket påklaget, og det kan gå mot rettssak for den avskiltede legen.

FORTSETTER KAMPEN: Esben Esther Pirelli Benestad tar grep etter vedtaket fra Statens helsetilsyn. Foto: Kjell Inge Søreide
FORTSETTER KAMPEN: Esben Esther Pirelli Benestad tar grep etter vedtaket fra Statens helsetilsyn. Foto: Kjell Inge Søreide

I november i fjor kunne God kveld Norge melde at Statens helsetilsyn hadde sendt et varsel til Esben Esther Pirelli Benestad (73), hvor det ble varslet at hen kunne komme til å bli fratatt autorisasjonen som lege.

I starten av februar i år kom nyheten om at avgjørelsen var tatt, og Pirelli Benestad mister retten til å praktisere som lege.

– Er helt utslitt nå. Tror ikke jeg klarer å si noe fornuftig før i morgen, annet enn at jeg er dypt urolig for hvordan det vil gå for alle dem som er avhengige av meg, skrev Benestad i en melding til God kveld Norge samme dag.

Allerede før vedtaket ble fattet, varslet Pirelli Benestad at hen ville komme til å påklage vedtaket om dette ble utfallet.

– Rettssak vil være neste steg

Klagen er nå allerede skrevet og levert inn, og Pirelli Benestad kan også fortelle at advokater er på saken.

– Advokaten er aktivert. Jeg ville vært et dårlig menneske om jeg ikke tok affære. Dette handler om liv, og om liv som står på spill, sier hen.

Hen forteller at klagen som er sendt inn i anledning Helsetilsynets vedtak går videre inn i statsapparatet, men at det kan ta tid. Derfor tar hen nå også ytterligere grep.

– Både jeg og advokaten min tenker at grunnlaget for å fatte dette vedtaket er svakt. Helsetilsynet sier blant annet at jeg mangler faglig kompetanse, noe jeg synes er ganske bra gjort å si.

I vedtaket fra Statens helsetilsyn heter det blant annet at «Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «vesentlig mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og «vesentlige pliktbrudd».

– Dette kan komme til å ende opp i en tingrett. Hvor og når det blir, vet jeg ikke, sier Pirelli Benestad.

God kveld Norge har vært i kontakt med Helsetilsynet, som sier de ikke kan kommentere en pågående klagesak.

Dialogadvokatene, som bistår Pirelli Benestad i saken, har nå sendt inn et krav til Statens helsetilsyn.

– Nå er det sendt inn en klage på vedtaket, og samtidig er det sendt inn et krav om at vedtaket skal ha utsatt iverksettelse. Forvaltningen, altså Helsetilsynet, kan gi medhold i at iverksettelsen utsettes. Hvis de avslår det, så vil rettssak være neste steg, hvor vi da vil vurdere å gå til sak for å kreve midlertidig forføyning, sier advokat Tor Sverre Fuglestein.

– Vi mener det er et uriktig vedtak. At det er basert på feil forståelse av jussen og uriktig fakta, sier han.

Internasjonal støtte

Før og etter at vedtaket ble fattet, er det sendt inn flere attester fra fagpersoner fra ulike deler av verden, til støtte for Pirelli Benestad.

Blant disse er den verdensomspennende organisasjonen WAS ( World Association for Sexual Health).

«Vi, som administrerende direktører i WAS, slutter oss til de mange stemmene av helsepersonell og pasientorganisasjoner som har uttalt seg mot det som fremstår som en urettferdig behandling av Dr. Pirelli Benestad. Denne avgjørelsen vil utvilsomt være svært skadelig for de mange pasienter som fortsetter å søke omsorg og støtte fra hen», skriver organisasjonen i sin støtteerklæring til Pirelli Benestad.

Pirelli Benestad er selv medlem av WAS, og organisasjonen skriver at de lenge har vært imponert over arbeidet hen har gjort gjennom så mange år.

Hen har jobbet som lege i 37 år, og har spesialisert seg på pasienter med kjønnsinkongruens, altså at man ikke opplever å ha samme kjønn som man er født inn i.

Pirelli Benestad opplyser at hen allerede før denne saken tok fatt hadde begynt prosessen med å overføre pasienter til fastleger, som følge av at hen hadde planer om å tre av rundt en alder av 75. Hen fyller 74 år i mai i år.

– For meg personlig så går dette bra. Jeg er veldig redd for mine klienter, som jeg har vært hele tiden. Jeg forsøker å få overlevert pasienter, men fastlegene er forståelig nok livredde. Ringvirkningene her er ganske store. Tilbudet for personer med kjønnsinkongruens har vært veldig dårlig og mye klaget på. Hva får dette befolkningen til å føle...Det gir en større opplevelse av å være «feil».