RETTSSAK: Saken føres over tre dager i Oslo tingrett i høst. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
God kveld Norge
RETTSSAK: Saken føres over tre dager i Oslo tingrett i høst. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Musiker tiltalt for voldtekt i studio

Mannen i 30-årene må møte i Oslo tingrett i slutten av september.

Statsadvokatene i Oslo har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for brudd på straffeloven paragraf 291, samt paragraf 292, for å ha skaffet seg seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen.

Vedkommende er en profilert person i musikkbransjen.

Bakgrunnen for tiltalen er en hendelse som skal ha funnet sted tidlig morgen i et musikkstudio sentralt i Oslo, sommeren 2021.

Fornærmede i saken er en yngre kvinne.

Av tiltalebeslutningen fremkommer det at tiltalte skal ha ført både penis og en finger inn i skjeden hennes, mens hun sov og/eller var så beruset at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Erkjenner ikke straffskyld

Tiltaltes forsvarer, Christian Flemmen Johansen, sier til God kveld Norge at anklagene kom overraskende på musikeren.

– Min klient stiller seg uforstående til anklagene og erkjenner ikke straffskyld.

– Tiltalen taler for seg selv. Dette er en alvorlig sak, sier fornærmedes bistandsadvokat, Lise Ilstad i advokatfirmaet Hald & Co.

Ifølge Ilstad er det ingen nær relasjon eller bekjentskap mellom fornærmede og tiltalte.

– Min klient er heller ikke en del av dette musikkmiljøet, forklarer Ilstad.

Flemmen Johansen ønsker ikke å kommentere noe rundt hvorfor partene befant seg i et musikkstudio.

– Jeg kan ikke si noe mer enn at det har vært en normal relasjon mellom partene og at anklagene etter vår oppfatning ikke har rot i virkeligheten.

– Tiltalte risikerer en strafferamme på opptil 15 år i fengsel. Har dere en kommentar til dette?

– Enhver anklage om brudd på vedtektsbestemmelsen er alvorlig, og vi behandler saken deretter. Han skulle selvfølgelig vært foruten anklagen, men når han først har fått den rettet mot seg vil han selvfølgelig redegjøre for sitt syn på saken og tilbakevise at han har gjort noe galt.

Vil fremme nye bevis

Advokat Flemmen Johansen informerer om at de vil overbringe ny informasjon til politiet i forkant av rettssaken.

For å ta ut en tiltale må påtaleansvarlige være overbevist om straffskyld og at det kan føres tilstrekkelige bevis for straffskyld mot gjerningspersonen i retten.

Enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode.

– Når Oslo statsadvokatembeter har valgt å ta ut tiltale, så vil jo dette danne bakteppet for hvordan påtalemyndigheten ser på saken, sier Ilstad og legger til:

– Tiltalen bygger ikke bare på min klients forklaring, men også andre bevismomenter som vil fremkomme ved rettens behandling.

Rettssaken vil gå over tre dager i Oslo tingrett i slutten av september.