BYGGETRØBBEL: Planene for utbyggingen av huset i Holmenkollen går ikke på skinner for Therese Johaug og forloveden Nils Jakob Hoff. Foto: NTB, Line Barka/God kveld Norge
BYGGETRØBBEL: Planene for utbyggingen av huset i Holmenkollen går ikke på skinner for Therese Johaug og forloveden Nils Jakob Hoff. Foto: NTB, Line Barka/God kveld Norge

Johaugs boligdrøm stanset - mangler brukstillatelse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Therese Johaug og forloveden Nils Jakob Hoff hadde store planer for utbyggingen av boligen i Holmenkollen. Nå ser en gammel sak ut til å skape trøbbel for paret.

I fjor høst kunne God kveld Norge melde at Therese Johaug (34) og forloveden Nils Jakob Hoff (37) hadde store planer for utbygging av villaen i Holmenkollen.

Paret hadde da søkt kommunen om å grave ut kjelleren, blant annet for å bygge et større treningsrom, bod og vinrom.

Snart et halvt år senere har lite skjedd på eiendommen.

Siden byggesøknaden ble sendt inn i august i fjor, har Plan- og bygningsetaten flere ganger etterlyst mer informasjon for å kunne behandle søknaden.

Mangler tillatelse

Søknaden var ifølge etaten mangelfull, da tegningene av boligen «ikke samsvarer med tegninger sendt inn i tidligere byggesaker for eiendommen.»

– Det stemmer at søknaden vi mottok om utgraving av kjeller på denne adressen ikke var tilstrekkelig belyst da vi mottok den første gangen, sier pressekontakt i Plan- og bygningsetaten, Atle Jan Larsen, til God kveld Norge.

Problemet har vært, ifølge svar fra ansvarlig søker Jensen Bygg-Team AS, at de etterspurte tegningene er vanskelige å oppdrive eller ikke finnes.

Det viser seg nå også at boligen fra en gammel byggesak mangler både brukstillatelse og ferdigattest:

«Det foreligger ikke brukstillatelse eller ferdigattest for boligen det søkes om», går det fram av et brev fra Plan- og bygningsetaten sendt i slutten av november i fjor.

Det vises til at manglene er fra en tidligere byggesak på eiendommen, og at dette må være på plass før det kan søkes om nye tiltak på eiendommen.

Settes på pause

I midten av desember orienterte Jensen Bygg-Team etaten om at de som følge av manglene ville be om en uttalelse fra Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyingsetaten.

Men også disse aktørene har etterspurt mer informasjon, og per i dag er byggesaken til Johaug og Hoff satt på pause fra Plan- og bygningsetatens side:

«Saken stilles i bero inntil vi har mottatt nødvendige uttalelser fra ovennevnte myndigheter. Når dette foreligger kan vi behandle søknad om tiltak parallelt med eventuell søknad om ferdigattest».

De understreker overfor God kveld Norge at det er ansvarlig søkers ansvar å innhente nødvendig informasjon.

– Ved behov for tilleggsinformasjon eller uttalelser fra andre etater og myndigheter, er det ansvarlig søkers oppgave å belyse saken ut ifra den tilgjengelige informasjon som finnes. Dette for at Plan- og bygningsetaten skal kunne fatte et vedtak, sier pressekontakt Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten.

Han sier at det er relativt sjelden at informasjonen etaten etterspør ikke er mulig å redegjøre tilstrekkelig for, slik at de skal kunne fatte et vedtak.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra ansvarlig søker Jensen Bygg-Team AS. De har ikke besvart våre gjentatte henvendelser.

De har fått en forlenget frist for anmodning om ferdigattest til 15. februar.

Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, sier at de ikke ønsker å kommentere denne saken.