Jahn Teigen utnevnt til ridder

Anerkjennes av kongen.

teigen
teigen

«Hans Majestet Kongen har utnevnt musiker Jahn Teigen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats som musiker og artist», står det å lese på Slottets hjemmesider. «Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på Teigens betydningsfulle innsats innen norsk populærmusikk og hans sjenerøsitet overfor andre artister og medmennesker», melder Slottet. Dekorasjonen skal overrekkes ved en markering senere i sommer. - Dette er jo fanta

Mer innhold fra TV 2