Nytt håp for Pirelli Benestad:

– Ikke lenger behov for rettssak

GOD KVELD NORGE (TV 2): Esben Esther Pirelli Benestad var klar for rettssak mot Statens helsetilsyn etter å ha mistet autorisasjonen som lege. Nå har hen imidlertid fått en uventet beskjed som gir nytt håp for 73-åringen.

GIR HÅP: Esben Esther Pirelli Benestad var klar til å møte Helsetilsynet i retten. Nå har saken tatt en ny vending. Her med kona Elsa under årets Regnbuegalla. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge
GIR HÅP: Esben Esther Pirelli Benestad var klar til å møte Helsetilsynet i retten. Nå har saken tatt en ny vending. Her med kona Elsa under årets Regnbuegalla. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

I november kunne God kveld Norge avsløre at lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad (73) stod i fare for å miste autorisasjonen som lege.

I februar kom nyheten om at Helsetilsynet har vedtatt at 73-åringen blir fratatt sin autorisasjon.

Pirelli Benestad kom raskt på banen og sa at hen ville påklage vedtaket.

Var klar for rettssak

Klagen ble levert mot slutten av februar. Samtidig sendte Pirelli Benestads advokat inn et krav om at vedtaket skulle få utsatt iverksettelse, noe som bille bety at hens autorisasjon som lege ville være i behold frem til klagen er ferdig behandlet.

Statens helsetilsyn avslo dette kravet, og vedtaket om Pirelli Benestads avskjedigelse som lege ble opprettholdt.

Siden har Pirelli Benestad, gjennom advokatfirmaet Dialogadvokatene, begjært rettssak mot Statens helsetilsyn, med krav om midlertidig forføyning.

God kveld Norge har tidligere vært i kontakt med Benestad Pirelli, i forbindelse med at hen forberedte seg på å skulle møte Statens helsetilsyn i rettssalen.

Hen har ikke vært i tvil om at en rettssak mot staten må til om nødvendig.

– Det ville føles som et grusomt svik fra min side overfor en diskriminert befolkningsgruppe å ikke gå til sak, sier hen.

Får prioritert behandling

Staten ble varslet om rettssaken, og Pirelli Benestad har vært klar til kamp.

Men nå har saken en uventet vending for 73-åringen. Hen fikk nemlig beskjed om at klagen vil få prioritert behandling hos Helseklage, som er Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

– Nå har vi til vår positive overraskelse fått tilbakemelding om at saken blir prioritert og allerede er under saksbehandling. Da er det ikke lengre noe behov for midlertid forføyning, sier advokat Tor Sverre Fuglestein ved Dialogadvokatene.

Esben Esther Pirelli Benestad ble fratatt legeautorisasjonen i februar i år. Dette har av flere blitt beskrevet som et hardt slag for LHBT-samfunnet. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Esben Esther Pirelli Benestad ble fratatt legeautorisasjonen i februar i år. Dette har av flere blitt beskrevet som et hardt slag for LHBT-samfunnet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Når en klage blir avvist hos Helsetilsynet, går den videre til Helseklage.

I en prioritert sak hos Helseklage, vil det altså gå mye raskere å behandle saken enn normalt. Når Helseklage har gått gjennom klagen og kommet med sin innstilling, vil Statens helsepersonellnemd fatte et endelig vedtak i saken.

– Det stemmer at klagen til Espen Esther Pirelli Benestad på vedtaket til Statens helsetilsyn blir prioritert, sier kommunikasjonsansvarlig Marit O. Øvregård i Helseklage.

– I noen særskilte tilfeller kan vi gjøre unntak fra hovedregelen, og prioritere en sak. Vi har kriterier for hvilke saker som kan prioriteres. Det kan for eksempel være tidssensitive saker (kan få andre ringvirkninger dersom den ikke prioriteres), saker der vi må ta hensyn til klagers helse (uhelbredelig/alvorlig diagnose og redusert forventet levetid), eller saker som har hatt lang behandlingstid i førsteinstansen før vi mottok klagen, forteller hun.

– Tilbakeholden optimist

Dette gir nytt håp for den avskiltede legen og sexologen.

– Jeg har jo visst at det var mulig, men har ikke våget å tro på det. Det er vanskelig å tolke dette på annen måte enn til min fordel, men jeg vet ikke. Derfor er jeg en tilbakeholdt optimist. Jeg har for så vidt vært optimist hele tiden, da jeg har hatt tro på at sunn fornuft vil seire til slutt, sier hen til God kveld Norge.

– Hva tror du er årsaken til at din sak får prioritert behandling?

– Det vet jeg jo ikke. Men min idé er at Helseklage har forstått hvor dramatisk dette er for så mange mennesker, sier hen.

Tanken på å skulle slippe en eventuell rettssak, letter en tung bør fra Pirelli Benestads skuldre.

– Jeg var jo innstilt på det, men å skulle slippe det vil være deilig. Det er så mye som ligger på mine skuldre.

Pirelli Benestads advokat er optimist med tanke på utfallet av behandlingen.

– Vi mener som kjent at Helsetilsynet bommer fullstendig når de vurderer Esben Esthers behandling som uforsvarlig. Tvert imot har behandlingen vært både riktig og viktig for de pasienter det gjelder, flere har til og med uttrykt at behandlingen har vært livreddende for dem. Vi ser frem til saksbehandlingen i klageinstansen. Våre forventninger er at klageinstansen skal gi Esben Esther medhold i at lisensen urettmessig er tatt fra hen, sier Fuglestein.

Statens helsetilsyn sier følgende til God kveld Norge om den videre prosessen:

– Statens helsetilsyn har fattet vedtak i denne saken og avventer behandling i Helseklage og eventuelt domstolen. Ut over det har vi ikke noen kommentar, sier kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm.

Ble hyllet

Under årets Regnbuegalla fikk Pirelli Benestad «Årets hyllest»-pris.

– Årets hyllest går til en lege som i år har møtt motstand fra myndighetene og blitt fratatt sin legelisens. Som sexolog har hen satt søkelyset på transpersoner og debatten rundt transpersoner. Hen har vært avgjørende for fleres livskvalitet, sa prisutdeler Silje Nordnes fra scenen.

Pirelli Benestad fikk stående applaus fra hele salen da hen entret scenen.

– Jeg kan ikke takke absolutt alle med navn, men jeg må takke den aller viktigste - og det er Else som sitter der nede, sa en tydelig rørt Pirelli Benestad.