Gaute Grøtta Grav la seg flat – så kom klagen

Den tidligere TV 2-profilen beklaget etter å ulovlig ha satt opp bygg på egen eiendom i Isfjorden. Nå har han klaget til kommunen.

KLAGER: Tidligere TV 2-profil og ordførerkandidat i Rauma, Gaute Grøtta Grav, har sendt inn klage etter vedtak fra kommunen. Foto: NTB/Alf Simensen
KLAGER: Tidligere TV 2-profil og ordførerkandidat i Rauma, Gaute Grøtta Grav, har sendt inn klage etter vedtak fra kommunen. Foto: NTB/Alf Simensen

I juni kom Gaute Grøtta Grav (44) med en beklagelse på egen Facebook-profil. For noen år tilbake skal han nemlig ha satt opp blant annet et takoverbygg, et anneks og et vedskjul på egen eiendom i Rauma kommune, der han nå er ordførerkandidat.

Problemet er bare at han skal ha gjort dette uten å søke kommunen om tillatelse først.

– Det er bare å legge seg flat og beklage. Viktig at alt er på stell, skrev han i innlegget. Han la til at han da hadde vært i dialog med kommunen for å oppklare alle uklarheter.

26. juni i år sendte kommunen et brev til Gaute Grøtta Grav, med vedtak om forbud mot videre bruk av byggene, samt en tvangsmulkt på 30.000 kroner og en løpende dagmulkt på 2000 kroner om ikke bruken er opphørt og byggene fjernet innen 17. juli.

Klager: – Urimelig!

Grøtta Grav har nå, via Fram Ingeniørkontor AS, valgt å påklage vedtaket.

I klagen, som er offentlig tilgjengelig hos Rauma kommune, klages det på kommunens vedtak om både pålegg om rivning og tvangsmulkt. Det bes samtidig om utsatt virkning til klagebehandlingen er ferdig.

Åndalsnes Avis omtalte saken først.

– Tiltakshaver jobber daglig med å bringe de ulovlige forholdene i overensstemmelse med plan- og bygningslovgivningen. Tiltakshaver viser at han er godt motivert til å innrette seg lovlig. Vedtak om rivning og tvangsmulkt oppfattes derfor som klart urimelig, skrives det i klagen.

I klagen blir det gjort tydelig at Grøtta Grav mener det er urimelig at bygg må rives som han anser vil bli godkjent av kommunen.

I tillegg reagerer han på tvangsmulkten, da det påpekes at han hele veien har forsøkt å rette opp i forholdene.

– Tiltakshavers egeninnsats tilsier at det ikke er nødvendig med tvangsmulkt for «å motivere adressaten til å innrette seg lovlig», skrives det i klagen.

Klagen sendt til Statsforvalteren

Saksbehandler i Rauma kommune, Torbjørg Lillebø, sier at kommunen fastholder sitt vedtak, men at de har gitt utsatt iverksetting for flytting av byggene.

– Klagen er oversendt til Statsforvalteren i Møre og Romsdal for endelig behandling, sier hun til God kveld Norge.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Grøtta Grav og Magnus Enebakk i Fram Ingeniørkontor AS. De har ikke besvart våre henvendelser.

Til Åndalsnes Avis har Enebakk imidlertid sagt følgende:

– Det er veldig mange som havner i tilsvarende situasjoner, og de fleste handler i god tro.

Videre mener han dokumentasjonskravene er rimelige, men at mange misforstår, og at det er fort gjort å gå seg vill i den byråkratiske jungelen.

De omtalte byggene inngår som en del av tilbudet til selskapet God KoK AS, som drives av Grøtta Grav og kona Cathrine Montero Moen.

Ordførerkandidat for Høyre

I fjor høst kom nyheten om at den tidligere TV 2-profilen stiller som ordførerkandidat for Høyre i Rauma kommune.

– Nå som jeg har flyttet hjem og ser hvordan kommunen kan bli enda bedre, så er den beste måten å gjøre det politiske engasjementet på å være ordfører, sa Grøtta Grav til TV 2 under Høyres landsmøte i mars.

Grøtta Grav bor i Isfjorden i Rauma hvor han jobber med alt fra reiseliv, konferansieroppdrag og media.