UTBYGGINGESPLANER STANSET: Runar Vatne og Alexandra Joner hadde store planer for utbyggingen av herskapsboligen på Frogner. Foto: God kveld Norge
UTBYGGINGESPLANER STANSET: Runar Vatne og Alexandra Joner hadde store planer for utbyggingen av herskapsboligen på Frogner. Foto: God kveld Norge
Alexandra Joner og Runar Vatne:

Full stans i drømmebolig-planer

GOD KVELD NORGE (TV 2): Runar Vatne og Alexandra Joner stod klare til å bygge ut den eksklusive eiendommen på Frogner. Nå kan det ta flere år før boligdrømmen går i oppfyllelse.

I 2021 kjøpte investor og milliardær Runar Vatne (47) en eiendom i eksklusive Kristinelundveien på Frogner i Oslo til 92,5 millioner kroner.

Vatne er samboer med artist og Bloggerne-profil Alexandra Joner (32).

På tomten, som er på nærmere tre mål, ligger en herskapsvilla på intet mindre enn 740 kvadratmeter.

I 2021 ble det sendt inn søknad om rammetillatelse til å bygge blant annet svømmebasseng, tennisbane, en mindre enebolig og en loggia på eiendommen.

Det ble også søkt om rehabilitering av hovedhuset, noe de da fikk tillatelse til å gjennomføre.

Ifølge Kapital kunne utbyggingsplanene komme til å gi eiendommen en verdi på opp mot 200 millioner kroner.

I april meldte Kapital også at kommunen hadde anmodet om at byggeplanene måtte nedskaleres, blant annet ved å ta ut tennisbanen fra søknaden.

En omprosjektering og nedskalering ble dermed sendt inn av ansvarlig søker PI Arkitekter AS.

Men nå ser det ut til å være full stans i byggeplanene på eiendommen.

Stanset av midlertidig forbud

I fjor mottok Vatne nemlig først et varsel, senere et vedtak, om midlertidig forbud mot tiltak i området den aktuelle eiendommen befinner seg i. Et dokument fra Plan- og bygningsetaten viser at byggesaken måtte settes på pause i påvente av utarbeidelse av ny reguleringsplan for området.

«Eiendommen er omfattet av vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak av 08.07.2022, og deres søknad om oppføring av garasje, svømmebasseng, tennisbane og ny boenhet settes derfor i bero. Dette til orientering», heter det i brevet fra etaten.

I områder hvor det er ønsket en annen utvikling for eiendommen eller området enn reguleringsplanen legger opp til, har Plan- og bygningsetaten anledning til å vedta et midlertidig forbud mot tiltak.

Arbeidet med ny plan skal ha startet etter at vedtaket ble fattet i fjor sommer, men ifølge Plan- og bygningsetaten kan det ta inntil fire år før en ny plan er på plass.

Et halvt år senere ser status fortsatt ut til å være den samme.

– Vi er ikke kjent med at det er endringer i det midlertidige bygge- og deleforbudet i området, sier ansvarlig søker fra PI Arkitekter, Kristian Schønberg Christensen, til God kveld Norge.

Det foreligger imidlertid en klage fra en av naboeiendommene på det midlertidige forbudet.

– Klagesaken på det midlertidige forbudet mot tiltak i Kristinelundveien er til behandling hos Statsforvalteren. Planarbeidet avventes til Statsforvalteren har fattet endelige vedtak i saken, sier pressekontakt Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten.

Han understreker at Vatne ikke har påklaget vedtaket, men at den eiendommen vil omfattes dersom klagen tas til følge.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Runar Vatne og Alexandra Joner. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

La ut villa for salg

Vatne eier en villa på nær 400 kvadratmeter på Frogner i Oslo, hvor han har bodd sammen med samboer Alexandra Joner de senere år.

I mai i fjor ble boligen lagt ut for salg på Finn.no til 40 millioner kroner.

Ifølge informasjon fra Kartverket står imidlertid Vatne fremdeles som eier av boligen.

Vatne står oppført med en formue på 1,70 milliarder kroner på Kapitals liste over Norges 400 rikeste i 2022.