Fikk seg en overraskelse da hun skulle dusje etter Kompani Lauritzen

Da Margrethe Røed (44) tok en etterlengtet dusj, fikk hun store øyne da hun så sin egen kropp.

I Kompani Lauritzens fjerde program måtte de elleve gjenværende aspirantene gjennom kamuflasjeteknikk og patruljetjeneste - alle med hvert sitt automatgevær av typen HK416.Men, under kamuflasjeteknikken ble Margrethe Røed litt for ivrig, og mistet våpenet av syne. Hun endte derfor opp med en Furu16 resten av oppdraget - i likhet med Bernt Hulsker.Røed beskriver det hele som en Helan og Halvan-sketsj: