Godseier Aslakstrøm Farmen
Godseier Aslakstrøm Farmen

Storgårdens gode hjelpere

Det var lange dager og mye hard arbeid på husmenn for 100 år siden.

Godt organiserte storgårder hadde ofte flere forskjellig husmannsplasser under seg. Det kunne være alt fra små gårder uten dyrkbar jord til større husmannsplasser, som Bøenseteren, med dyr og egen jord. Se video av husmannsordningen for 100 år siden i videovinduet over. Disse husmannsplassene var en kjemperessurs for gården. I tillegg til det som ble produsert der hadde husfruen og de største barna hadde arbeidsplikt på hovedgården. Eksempler på at husmennene of

Mer innhold fra TV 2