Skremmende oversikt:

Fant rå kylling, råtten frukt og skitne kluter

Matkontrollen (TV 2): Mattilsynet har funnet brudd hos kjente spisesteder som går på mattryggheten løs.

I 2016 ble den såkalte smilefjesordningen innført i Norge. Hver gang Mattilsynet gjennomfører et uanmeldt tilsyn hos serveringssteder gir de enten et smilefjes, en strekmunn, eller et surt fjes som skal henges opp et synlig sted på serveringsstedet.Matkontrollen har sett nærmere på flere hundre tilsyn gjort hos ti store kjeder.