mariuana hasj
mariuana hasj

Bør hasj bli legalisert?

Hva mener du?

I følge Norges lover er det per dags dato ulovlig å både selge og kjøpe cannabis. Er dette urimelig? Stem nedenfor! Bruk er straffbart og kan gi fengselstraff i seks måneder, og mindre overtredelser behandles ved forelegg, bøter, eller kortere fengselstraffer. Omsetting dømmes mye strengere. Organisasjonenen NORMAL jobber for legalisering av cannabis som rusmiddel i Norge. Så langt har de ikke lykkes. Bør hasj bli lovlig?

Mer innhold fra TV 2