Prest vil fjerne de kristne fridagene

Prest Einar Gelius mener at dager som 2. pinsedag og Kristi Himmelfartsdag har utspilt sin rolle. Han vil at vi skal jobbe mer.

I mai er det ingen uker som er fulle arbeidsuker. Dager som 1. mai, 10. mai, 17. mai og 21. mai er alle fridager. To av disse dagene er tuftet på kristne tradisjoner.

I tillegg har vi opptil flere fridager i påsken og i jula.

Einar Gelius, prest i Lom, mener at disse dagene er unødvendige. Han trekker paralleller til handelsnæringen:

– Når man ikke bruker nærbutikken sin, så legges den jo ned.

Toerdagene
Dager som 2. pinsedag og 2. juledag er opprinnelig fridager fordi nordmenn bodde så spredd, noe som gjorde at presten trengte flere dager for å arrangere gudstjenester. Gelius mener at disse dagene fint kan ryke først.

– Du vet, Norge er et langt og svært land med store avstander. Presten måtte ha en ekstra dag for å rekke rundt til alle disse små stedene slik at alle skulle få gudstjeneste.

Gelius er også tydelig på hva han vil gjøre med dagene:

– Gjør dem om til vanlige arbeidsdager. Vi jobber for lite.

Får støtte
Gelius forteller også at han møter mange som er enige i hans syn.
Samtidig erkjenner han at kirken må bli flinkere til å løfte opp disse dagene og fortelle folk hvorfor man for eksempel feirer Kristi Himmelfartsdag.

På spørsmål om man kanskje kan bruke fridagene til noe annet og kanskje gi dem nye navn som «løvsprettdagen» eller «1. solbrilledag»,
svarer Gelius at han ikke vil spekulere i om vi skal bytte ut de kristne høytidene med noe annet, men at kirken fint kan fremme sitt budskap uten unødvendige fridager.

Så får vi se da, om Gelius får viljen sin og at mai 2019 blir fri for kristne høytider.